Gå til hovedindhold

Tags

Børn og undervisning: Tvang, tests og økonomiske trusler

Mens børn i rigmandsghettoer bliver passet af au pairs hjemme, bliver de udsatte boligområders børn over et år nu tvunget i daginstitutioner, der risikerer at ligge langt fra hjemmet. Fremover må en daginstitution nemlig højst have 30 procent børn fra et udsat boligområde.

Børn, der ikke går i f.eks. vuggestue, henvises til et såkaldt obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen, der skal lære dem dansk og introducere til danske traditioner, normer og værdier. 12-måneders alderen er ifølge socialminister Mai Mercado ikke et sekund for tidligt:

- Det er vigtigt, at hvis man vokser op i et parallelsamfund og ikke har kendskab til danske værdier, så skal man lære dem. Man kan sagtens have højtider og demokratiske værdier i børnehøjde, siger hun.

Skulle nogen forældre alligevel holde deres tumling hjemme, så ryger børnechecken.

Når børnene når skolealderen, skal den tidlige indsats gerne give synligt afkast. Elever på skoler med høj andel af børn fra udsatte boligområder skal fremover sprogtestes hele tre gange i 0. klasse. At bestå er en forudsætning for at få lov at starte i første klasse – men dumpede børn kan tage på egenbetalt sommerskole og blive testet igen lige inden skolestart.

Vi ved fra andre dele af folkeskolen, at flere tests aldrig nogensinde har gjort børn bedre til at lære nyt. Stopprøver kommer derfor helt sikkert ikke til at hjælpe børn med sprogvanskeligheder videre, men det er næppe heller pointen med delaftalen. For symptomatisk nok afsættes der ikke én eneste krone i ekstra ressourcer til de skoler, der underviser dem. I stedet fastslår aftalen slet og ret, at det skal være muligt ovenfra at lukke skoler, hvis elever underpræsterer.

Straf til forældre og ledere

Forældre til skolebørn skal, ligesom forældre til småbørn, kunne straffes, hvis barnet ikke møder ind om morgenen. Fremover skal forældre i udsatte boligområder automatisk miste børnechecken, hvis deres barn når op på 15 procent fravær i skolen, børn med handicap dog undtaget. Reglen er ikke blot kontraproduktiv, men også overflødig – for socialrådgiverne har i årevis kunnet frakende børnechecken med et såkaldt forældrepålæg. De har bare stort set ikke brugt muligheden. For de ved, at det ødelægger den altafgørende tillid mellem familie og socialrådgiver, og at fattigdom aldrig har afhjulpet sociale problemer.

Ikke blot forældre, men også ledere af skoler og daginstitutioner, får med delaftalen trusler hængende over hovedet. Allerede i dag har de pligt til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for et barn, og forsømmelse kan straffes med op til fire måneders fængsel. Det øges fremover til et år.

”Delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund” er vedtaget af V, K, LA, S og DF

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Finansiering: Topstyring af Landsbyggefonden

Regeringens krævede i sit første udspil 100 procent refusion af Statens ydelsesstøtte til nybyggerier, hvilket ville koste Landsbyggefonden mellem 13 og 20 mia. kr. Dette krav blev heldigvis fjernet i den endelige aftale.

I stedet for åbenlyst røveri indfører ghettopakken yderligere topstyring af Landsbyggefondens midler. Regeringen foreslog først en tvungen ramme for renoveringer for den almene sektor på 2,3 mia. kr. årligt, heraf én mia. kr. øremærket udsatte boligområder. Det ville levne sølle 1,3 mia. kr. årligt til ca. 88 procent af den almene boligsektor! Boligselskabernes Landsforening vurderer, at behøvet snarere er fem mia. kr. Hvis Landsbyggefondens ikke må dække det, så bliver konsekvensen huslejestigninger.

Det lykkedes heldigvis at få udskudt en aftale om den samlede ramme for den almene boligsektor til 2019. Men den nuværende ghettoaftale gennemtvinger allerede nu, at de udsatte boligområder prioriteres med 5,3 mia. kr. til renoveringer. Hvorvidt det betyder, at de øvrige boliger får en meget mindre ramme til renoveringer, besluttes dog først i 2019.

”Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund mv.” er vedtaget af V, K, LA, S, DF, R og SF.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]