Gå til hovedindhold

Tags

Biler, bønder og boliger skal forgrønnes

Tidligere i år blev der indgået et energiforlig mellem alle Folketingets partier. Selvom Enhedslisten gik med i forliget, er der brug for en række yderligere tiltag, hvis Danmark skal gøre sin del af arbejdet i klimakampen. Ikke mindst landbruget skal foretage en grøn kovending.

Jon Burgwald, klimapolitisk rådgiver

Det lykkedes at forbedre energiaftalen kraftigt, hvis man sammenligner den med regeringens oprindelige udspil. Vi gik fra en til tre havmølleparker, og vi øgede mængden af penge til vedvarende energi. Sidst, men absolut ikke mindst, har partierne lov til at bygge ovenpå uden for forligskredsen. Det betyder, at vi, når der forhåbentlig snart er et grønt flertal, kan beslutte at bygge flere havmølleparker, investere i geotermi og generelt hæve ambitionsniveauet.

Hvor gærdet er lavest

Energiforliget omhandler imidlertid langt fra hele Danmarks udslip af drivhusgasser. Regeringen udelod bevidst de dele, hvor vi har direkte, nationale reduktionsforpligtigelser under EU – det, som populært kaldes bønder, biler og boliger. Inden for de tre områder skal Danmark fra 2021-2030 vores klimabelastning med 39 procent – dog ikke i forhold til det nuværende udslip, men i forhold til niveauet i 2005.

Det lyder af meget, men regeringen vil med stor sandsynlighed hoppe over, hvor gærdet er lavest ved at gøre brug af et par tricks, som gør den reelle klimaindsats meget, meget mindre. Hvis regeringen vitterlig ignorerer behovet for ambitiøse klimatiltag, kan de nøjes med en plan, som reducerer Danmarks CO2-udslip med sølle 1,8 millioner ton frem til 2030. Til sammenligning har Danmark over de foregående ti år reduceret CO2-udslippet fra de samme sektorer med 7 millioner ton. På et tidspunkt, hvor det Internationale Klimapanel råber vagt i gevær og praktisk talt trygler verdenssamfundet om at øge ambitionsniveauet, tænker regeringen først og fremmest på ikke at genere bilejerne og landmændene.

Enhedslisten vil have omstillingen til fossilfri transport til at gå meget, meget hurtigere end regeringen. Det er vores politik, at den sidste nye fossilbil skal sælges i Danmark i 2025. Men det er særligt, når det kommer til landmændene, at vi har det helt store problem. Mens der efterhånden er bred enighed om, at det kun er et spørgsmål om tid før diesel- og benzinbilerne er fortid, opfører regeringen sig som en struds med hovedet i busken, når snakken falder på landbruget og i særlig grad vores husdyrproduktion.

Ud med svin og fossilbiler

Enhedslistens langsigtede mål er, at Danmark allerede i 2040 er et nulemissionsland. Det vil sige, at vores natur og landbrug skal optage lige så mange drivhusgasser, som vi udleder. Regeringen og Socialdemokratiet vil først nå dertil i 2050. Men ligegyldigt om man satser på det ene eller andet år, så er ingen i stand til at påvise, hvordan vi når dertil med den nuværende husdyrproduktion. Tværtimod vil landbrugets andel af Danmarks klimaudslip stige betragteligt over de næste ti år – også selvom landbruget ikke får lov til at gennemføre deres vanvittige planer om at fordoble Danmarks svineproduktion.

Det er Enhedslistens politik, at vi selvfølgelig ikke kan vente med at omlægge det danske landbrug til et bæredygtigt, klimavenligt landbrug. Derfor vil vi reducere klimabelastningen fra biler, bønder og boliger med 50 procent frem til 2030 – uden at bruge nogle af de fiksfakserier, som regeringen lægger op til. Det skal ske gennem en hurtigere udfasning af fossilbiler, men også ved at nedbringe husdyrproduktionen. Vi vil halvere mængden af svin over de næste 12 år og særligt tage fat på køerne, der er den helt store klimasynder. Det skal ske i samarbejde med landmændene og på en måde, hvor vi kan være stolte af det danske landbrug, men der er ingen vej udenom det. Det danske landbrug er i dag meget langt fra at være bæredygtigt. Desværre gør regeringen alt, hvad den kan, for at ignorere det.

Foto: Irfan Alijagic, unsplash.com

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]