Gå til hovedindhold

Bæredygtighedsmål - fra flotte ord til handling

En historisk begivenhed venter verden i slutningen af september. Her tyder alt nemlig på, at FN’s 17 nye mål for global, bæredygtig udvikling vil blive vedtaget af samtlige FN-lande.

Ida Marxen Søndergaard, miljøpolitisk rådgiver

Efter lange og svære forhandlinger, og med en historisk omfattende inddragelsesproces, er FN på nippet til at komme i mål med en række bæredygtighedsmål.

De 17 mål er – som noget helt nyt i udviklingspolitikken – universelle. Derfor skal både fattige og rige nationer, heriblandt Danmark, leve op til dem. Denne globale dagsorden vil påvirke vores politik inden for udvikling, miljø og klima de næste femten år.

Danskerne overforbruger

FN’s 17 mål griber ind i en lang række politikområder i Danmark og EU. Der er ingen tvivl om, at omstillingen til en grøn økonomi, med et markant lavere ressourceforbrug og miljøbelastning, er en af vor tid største udfordringer. Tvivl er der heller ikke om, at vejen ud af de mangfoldige og mangesidede kriser, vi står overfor, er grøn omstilling. Når nu vores regering ikke synes at kunne se denne sammenhæng, er det rigtig opløftende at se, at det grønne er så solidt repræsenteret blandt FN’s bæredygtighedsmål, som har stærkt fokus på nødvendigheden af at holde sig indenfor de grænser, der sættes af planeten og dens økosystemer.

I Danmark bruger vi allerede i dag langt flere af jordens ressourcer og naturens biokapacitet, end der tilkommer os. Danmark står derfor overfor en kolossal grøn omstilling af en lang række af samfundets sektorer for at kunne leve op til målet om bæredygtig udvikling.

For at sætte fokus på, hvordan vi i Danmark skal håndtere de forpligtelser, der venter, havde 92-gruppen (danske miljø- og udviklingsorganisationer) og Globalt Fokus (foreninger og folkelige organisationer, der er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter) inviteret til konference på Christiansborg den 11. september til en diskussion mellem politikere og NGO’er. Diskussionen var særdeles vigtig, da det er helt afgørende, at både borgere, interesseorganisationer, virksomheder og politikere engageres i bæredygtighedsmålene.

Bæredygtighedskommission

Enhedslistens miljøordfører, Maria Gjerding, deltog i konferencen og havde – som den eneste fra de repræsenterede partier (K, R, S, AL, SF og Ø) – et forslag med til, hvorledes Danmark skal håndtere implementeringen af FN-målene. Tanken er, at der oprettes en bæredygtighedskommission, som skal skabe et solidt fagligt grundlag for, hvordan vi som land skal agere på bæredygtighedsdagsordenen generelt – herunder også hvordan Danmark skal forholde sig til bæredygtighedsmålene.

- Klimaudfordringens størrelse og kompleksitet kræver, at vi bevæger os fremad på det bedst mulige vidensgrundlag, og at vi forsøger at se den sammenhæng, der ligger i målene – og i de omstillingsudfordringerne, Danmark står overfor, forklarer Maria Gjerding.

Enhedslistens forslag vil snarest blive fremsat i Folketinget, og Maria Gjerding håber, at det spirende grønne flertal, bestående af oppositionen og Konservative Folkeparti, vil tilslutte sig.

- Jeg forventer under alle omstændigheder, at regeringen sætter handling bag de flotte ord, som Danmark tilslutter sig, når FN’s bæredygtighedsmål vedtages – det forpligter i den grad, siger hun og lover samtidig, at Enhedslisten vil holde skarpt øje med, om regeringen følger op med den nødvendige handling.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

De 17 bæredygtighedsmål

 1. Komplet udryddelse af fattigdom inden 2030.

2. Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug.

3. Sikre et bedre helbred og et sundere liv for alle.

4. Sikre inkluderende og ligeværdig kvalitetsuddannelse for alle.

5. Opnå ligestilling og styrke kvinder og pigers position i samfundet.

6. Sikre bæredygtig adgang til vand for alle, sikre bæredygtig forvaltning af vandressourcer og adgang til sanitet for alle mennesker.

7. Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til.

8. Fremme bæredygtig økonomisk vækst, sikre fuld og produktiv beskæftigelse og et anstændigt arbejde til alle.

9. Bygge holdbar infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og at fremme innovation.

10. Reducere den indenrigs- og udenrigspolitiske ulighed.

11. Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser.

12. Sikre at forbrug og produktionssystemer er bæredygtige.

13. Skride til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af disse.

14. Fremme bæredygtigt brug af havene og af havressourcer for at bevare verdenshavene.

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressourcer på en bæredygtig måde. Bevare og sikre økosystemer, bekæmpe ørkenspredning og forhindre yderligere tab af biodiversitet.

16. Fremme fredelige, inkluderende og retfærdige samfund for at skabe bæredygtig udvikling. Sikre skabelsen af effektive, gennemsigtige og inkluderende institutioner på alle niveauer.

17. Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for implementering af dette.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]