Gå til hovedindhold

Bådaktion kuldsejlede ikke - det gjorde forhandlingerne

En båd var fyldt med glade, men også bekymrede mennesker 1. juni. Vi var glade, fordi vejret var godt, og vi skulle sammen aktionere i en båd, som Enhedslisten havde hyret til lejligheden. Vi var bekymrede over udviklingen med to procent-produktivitetskravet siden 2003, der har presset personalet arbejdsmæssigt, så de ikke kan mere. Det betyder ringere patientbehandling og faktisk også mere ulighed i sundhed.

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

Alle mødtes på Amerikakaj, i nærheden af huset, hvor Danske Regioners bestyrelse holdt møde. Vi sejlede frem og tilbage, mens vi holdt vores taler, der var forskellige, men alle med samme budskab: Drop to procent-kravet. Der var repræsentanter fra de fleste sundhedsfaglige fagforeninger og fra alle partier i Regionsrådet i Hovedstaden, undtagen Venstre. En rigtig god aktion!

I Enhedslisten blev vi derfor meget skuffede, da vi 6. juni erfarede, at regeringen og Danske Regioner har indgået en økonomiaftale med to procent-kravet. Ja, vi er faktisk rasende. Kun Enhedslisten og SF stemte imod aftalen i bestyrelsen. Hvor var opbakningen fra de andre politiske partier om at stå fast?

Den socialdemokratiske forhandlingsleder Bent Hansen siger, at det er vanskeligt at få et krav igennem, der ikke er opbakning til i Folketinget. Jamen, hvorfor stemmer Socialdemokratiet sammen med regeringspartierne, indimellem også Dansk Folkeparti, når de samme partiers regionsrådspolitikere vil noget andet? Og det i en situation, hvor økonomer og regeringspolitikere siger, at dansk økonomi er robust og stærk.

Anlægsloftet fortsætter

Der er råd til at løfte kvaliteten i sundhedssektoren og sikre tilstrækkeligt personale til de stigende antal opgaver, herunder psykiatrien. Der er råd til at bevillige regionerne ekstra anlægsmidler til sygehusbyggeri og kollektiv trafik.

Men regeringen vil åbenbart hellere gennemføre skattelettelser end forbedre forholdene for sundhedssektoren. Hellere ikke regionernes anlægsloft blev lempet med aftalen.

Nogle groteske eksempler på anlægsloftet er, at Region Hovedstaden ikke må bruge ’egne midler’ til at etablere et produktionskøkken i det fremtidige hospital i Hillerød og ikke må bruge penge på at renovere Hillerød Station, så der kan komme bedre trafikforbindelser med lokaltogene til det nye hospital.

Enhedslisten fortsætter kampen i Folketinget og regionerne. Og vi vil forsøge at minimere de værste negative konsekvenser i regionernes budgetforhandlinger til august og fremover, gerne sammen med andre partier og organisationer.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]