Gå til hovedindhold

Tags

Arbejdstilsynet trænger til forstærkninger

År efter år har skiftende regeringer sparet på Arbejdstilsynet. 180 millioner er det blevet til over de sidste 10 år. Også i årets finanslov vil regeringen spare på Arbejdstilsynet.

Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sagde sidste år, at et dårligt arbejdsmiljø koster den danske samfund 80 milliarder kroner årligt. Så man skulle mene, at der er penge at spare, hvis man investerer i den myndighed, som skal kontrollere, at virksomhederne har styr på arbejdsmiljøet.

Samtidig med, at der hvert år er blevet fyret adskillige tilsynsførende i Arbejdstilsynet, får de tilbageværende ansatte flere nye opgaver: psykisk arbejdsmiljø, ny teknologi, udenlandsk arbejdskraft osv. Besparelserne betyder en forringelse af tilsynets kvalitet.

Til skade for mennesker og samfund

Arbejdstilsynets kontrolbesøg er mere end halveret de sidste 10 år. De fleste forventer, at en klage over dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads bliver fulgt op af et besøg fra Arbejdstilsynet. Sådan er det desværre ikke. Kun hver tredje klage følges op af et tilsynsbesøg. Og når Arbejdstilsynet ikke følger op, er der mange steder ikke flere handlemuligheder tilbage.

De vedvarende besparelser på Arbejdstilsynet er en politisk nedprioritering af indsatsen for et godt arbejdsmiljø. Det er den modsatte vej, vi skal. Vi skal nedbringe antallet af de 61.000 årlige arbejdsskader – både for de skadedes skyld og af hensynet til samfundets økonomi.

Saltvandsindsprøjtning på vej

Enhedslisten har derfor samlet centrum-venstrepartierne bag kravet om at ændre den negative udvikling, hvor Arbejdstilsynet, der skal kontrollere, at arbejdsmiljø og sikkerhed er forsvarligt på danske arbejdspladser, år efter år beskæres.

Arbejdsmiljøordførerne fra de fem partier, Sofie Carsten Nielsen (Radikale Venstre), Torsten Gejl (Alternativet), Karsten Hønge (SF), Lennart Damsbo-Andersen (Socialdemokratiet) og jeg selv står bag denne udtalelse:

”Alt for mange bliver syge og nedslidte af arbejdet. Og det bliver stadig værre år for år. Alligevel vælger regeringen af spare på arbejdsmiljøet endnu en gang. Den vil bruge 40 millioner kr. mindre på arbejdsmiljøet i 2019, fyre 25 ansatte i Arbejdstilsynet og lukke ned for en række forebyggende indsatser. På den baggrund er vi enige om, at der skal sikres ekstra 100 millioner kr. til Arbejdstilsynet.”

Foto: Rawpixel (unsplash)

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Massakren på Arbejdstilsynet

Sådan ser regeringens delvist realiserede plan for Arbejdstilsynet ud i antal årsværk:

2015: 677

2016: 647

2017: 606

2018: 582

2019: 507

2020: 487

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]