Gå til hovedindhold

Arbejdsmiljøet trænger til kærlige hænder

Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg og faglige landsudvalg er gået i gang med at opstramme partiets arbejdsmiljøarbejde.

Niels Erik Danielsen, Arbejdsmiljøudvalget 

I Danmark har vi handlingsplaner for svin, miljø og transport, mens vi groft sagt lader mennesker gå for lud og koldt vand på landets arbejdspladser. Vi ødsler årligt i omegnen af 64 mia. kr. bort på dårligt arbejdsmiljø. Og vi har et Folketing, som ikke afgørende sikrer forbedringer af arbejdsmiljøet.

I Enhedslisten skal vi arbejde for et effektivt Arbejdstilsyn, og for at arbejdsmarkedets parter sikrer flere ressourcer til arbejdsmiljøet. Vi skal også have indskrevet trivsel i Arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljørepræsentanterne i virksomhederne skal sikres en mere aktiv rolle, med ret til at stoppe farligt og usundt arbejde samt arbejde, hvor arbejderne ikke trives. Vi skal også have genetableret en forebyggende instans for virksomhederne. Arbejdsmiljøet skal også være en central faktor, når udbud og udlicitering beskrives.

Endelig handler det også om EU. I øjeblikket forhandler EU og USA om verdens største og mest omfattende frihandelsaftale, som også handler om arbejdsmiljø. Så vi skal oplyse, afsløre og kæmpe mod denne frihandelsaftale, som en aktiv del af en samlet opprioritering af arbejdsmiljøet i alle dele af Enhedslisten.

Der handler om demokrati

Det er centralt, at arbejdslivet er funderet på et demokratisk og udviklende grundlag. Denne tankegang er ikke fremherskende på mange arbejdspladser i dag. De fleste steder er arbejdsmiljøindsatsen en forsvarskamp, som handler om at undgå arbejdsulykker, nedslidning og udstødning. For at udvikle demokrati i en arbejdsmiljøsammenhæng skal der skabes et frirum, hvor egne arbejdsvilkår kan sprogliggøres. Kapitalen dækker sig bag postboksadresser, multi-cvr-numre, vikarbureauer og lignende. Det svækker arbejdsmiljøindsatsen, så det skal vi også have gjort op med. Et kædeansvar i arbejdsmiljøloven er et naturligt og nødvendigt krav, og migrantarbejdere eller ”rejsearbejdere” skal indskrives i arbejdsmiljøloven.

Med vores øgede parlamentariske indflydelse rundt omkring i landet får vi også et ansvar for de mange offentliges ansattes arbejdsmiljø. Samt at vi jo på en måde bliver bygherre i stat, regioner og kommuner og dermed får pligter og ansvar at leve op til.

I den kommende tid vil arbejdsmiljøudvalget konkretisere ovenstående sammen med Fagligt Landsudvalg og den nyvalgte folketingsgruppe.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]