Gå til hovedindhold

Arbejde i Danmark skal ske på ordnede vilkår

Op til 1. maj lavede Enhedslisten en kampagne mod arbejdsgivernes kyniske udnyttelse af EU’s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Det har befolkningens opbakning.

Simon Nyborg, politisk rådgiver

Alt for ofte ender spørgsmålet om Danmarks plads i verden som et opgør mellem fremmedfjendske højrenationalister og asociale nyliberale, der ikke har megen forståelse for den utryghed, som globaliseringen skaber.

Det var situationen med Brexit-afstemningen og i 2. runde af det franske præsidentvalg, og det gælder ikke mindst, når der bliver diskuteret EU i Information og Politikens spalter. Det er de Radikale mod Dansk Folkeparti, og alle andre bliver forsøgt indplaceret i en af de to kasser.

Men der er ikke kun de to positioner. For det er muligt, at ville gøre noget alvorligt ved den underminering af vores arbejdsmarked og velfærdssamfund som EU og globaliseringen fremmer uden at forfalde til fremmedfjendsk nationalisme.

Det var netop udgangspunktet for Enhedslistens fremstød mod EU’s sociale dumping, som vi lavede op til arbejdernes internationale kampdag den 1. maj.

Stor støtte

Med helsides annoncer i flere dagblade, bus-annoncer i København og Aarhus samt en række meget sete Facebook-videoer skød vi kampagnen i gang og fulgte den op på dagen med debatindlæg i Information og afsnit i Pernille Skippers tale.

Hovedbudskabet er, at arbejde i Danmark skal ske på ordnede vilkår. Arbejdere fra de andre EU-lande skal være velkomne, men hvis de kommer til landet for at arbejde, så skal de have en ansættelseskontrakt. Den kontrakt skal være godkendt af den relevante fagforening, så det er dokumenteret, at arbejdet foregår på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Det vil ligestille EU-borgere med borgere fra resten af verdens lande.

Selv om befolkningen er dybt uenige om forholdet til EU, så er et meget stort flertal enig i, at arbejde i Danmark skal foregå på de vilkår, der er normale herhjemme. 80 procent var positivt stemt over for lovgivning, der forbyder arbejde til meget lave lønninger, da Folketinget holdt folkehøring om EU tidligere på året.

Foto: Fra kampagnevideo med Klaus Danzer fra håndværkerfirmaet Logik og co.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]