Gå til hovedindhold

Annoncer og meddelelser

Aktivistfabrikken ’18

27.-28. oktober. Kolding.

Enhedslistens aktivistfabrik byder på et væld af workshops med fokus på aktiv handling. Læs mere på org.enhedslisten.dk/kalender/aktivistfabrikken.

Den faglige landskonference

10.-11. november. El-forbundet København, Tikøbgade 9, København.

Lørdag:

10.30-11.00: Indskrivning.

11.00 – 11.15: Velkomst, sang og valg af dirigenter og referenter. Forslag: Rasmus Bredde, TR 3F og Victoria Velásquez, Organiser HK.

11.15-12.15: Status på Enhedslistens faglige arbejde

Oplæg (15 min.) v. Anders Olesen, Faglig koordinator Ø

Herefter samtaler ved bordene (30. min.)

Opsamling i Plenum (15 min)

12.15-13.00: Frokost

13.00 - 15.00: Folketingsvalg og EU-valget. Først tre plenumoplæg (3 x 10 min.), derefter workshops:

Oplæg vedr. folketingsvalget ved Jakob Sølvhøj, MF

Oplæg vedr. EU-valget den 26. maj ved Jakob Nerup, Arbejdsmarkedsrådgiver Ø

Oplæg om Enhedslistens valgkampplaner ved Monica Topsøe, Valgkampsledelsen

Herefter er der 45 minutters rundbordssamtale ved bordene om temaet: ”Hvordan får vi Enhedslisten bedst muligt markeret på landets arbejdspladser og i fagbevægelse? ”  (Der er forberedt gruppespørgsmål til bordene vedr. begge valg).

Punktet afsluttes med en 45 minutters plenum debat på baggrund af bordenes tilbagemeldinger. Alle borde har en forperson der sikrer skriftlig tilbagemelding til det videre arbejde.

15.00 -15.15: Pause

15.15- 17.30: Fem workshops om arbejdslivet:

Arbejdsmarked, arbejdsmiljø, integration, grøn omstilling og automatisering/robotter.

Først 5 plenumoplæg af 5 minutter hver. Herefter workshop i 85 minutter og endelig opsamling i plenum i 5X5 minutter. Alle workshop udfærdiger et kort handlingsrettet beslutningsreferat.

  1. Tryghed, sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, tilbagetrækning

v/Finn Sørensen MF og Vibeke Kold, Arbejdsmarkedskonsulent FOA

  1. Arbejdsmiljø. Aktuelle udfordringer

v/ Christian Juhl MF og Janne Hansen, Arbejdsmiljøkonsulent 3F

  1. Integrationsindsatsen, hvad er vores opgaver

v/ Anna Berg, politisk rådgiver og Jakob Nerup, arbejdsmarkedsrådgiver

  1. Grøn omstilling. Hvordan får vi skabt bevægelse for en retfærdig omstilling.

v/ Hans Henrik Samuelsen, Plan 2 B og Dorthe Stenberg, Dansk Sygeplejeråd

  1. Automatisering og robotter

 

17.30-17.45: Pause

 

17.45-18.45: Faglige netværksmøder

Alle faglige netværk opfordres til at arbejde målrettet med tilmeldinger til Konferencen, således at netværkene kan videreudvikles og planlægge de næste skridt.

18.45-19.45: Aftensmad

19.45- 21.00: Internationalt program

v. Hubert Ballesteros og Juan Carlos Quintero: Colombia

Hvad betyder faglig solidaritet for krig og fred i Colombia?

Er kampen for fred i Colombia slået tilbage?

Derefter fælles debat og indsamling til et fagforenings-aktivisthus i Cauca.

Søndag:

9.00 – 11.00: Udvikling af Enhedslisten Faglige arbejde - flere medlemmer, mere aktivitet, opbygning af netværk, opbygning af regionale udvalg

Vi bruger 30 minutter med en tilbage melding fra de faglige netværk.

Oplæg om kampagne værktøjer 15. min. - Temaet er hvordan vi skaber mere inddragelse, aktivitet og får flere medlemmer.

Herefter gruppe diskussion regionalt i 30 minutter.

Opsamling i plenum.

11.00-11.15: Pause – Skriv jer på opstillingsliste til FLU og sekretariat

11.15-11.35: Gæstetaler Mona Strib, Formand FOA

11.35-12.00: Workshops om de næste kampe:

OK 20, velfærdskampen, det prekære arbejdsmarked, psykisk arbejdsmiljø, ligeløn og løn åbenhed

Først 5 plenumoplæg af 5 minutter hver. Herefter workshop i 85 minutter og endelig opsamling i plenum i 5X5 minutter. Alle workshop udfærdiger et kort handlingsrettet beslutningsreferat.

  1. OK 20, hvordan skabes musketer ed, fælleskrav og en offensiv optakt

v/ Thomas Strømsholt Talsmand Stilladsklubben og Bent Moos FLU

  1. Velfærdskampen. Hvordan tages de næste skridt.

v/ Ole Zander Konsulent FOA og Jeppe Jensen FLU

  1. Prekariatet, og hvad gør vi for at få OK dækning og organisering

v/ Victoria Velásquez Organiser HK og Amalie Bonde Organiser Prosa

  1. Det psykiske arbejdsmiljø

v/Henrik Forchhammer AAR og Bibi Bang 3F SR

  1. Lønåbenhed og Ligeløn

Alle grupper diskuterer hvilke konkrete handlinger der kan følges op med

12.00-12.45: Frokost – Frist for opstilling til FLU og sekretariat

12.45 – 14.30: Workshop fortsat

14.30- 14.45: Pause

14.45- 16.00: De næste skridt og nedsættelse af FLU

1. Enhedslistens faglige mål- og handlingsplan – Debat og beslutninger - endelig plan udarbejdes af det nyvalgte FLU - Indledning v. Anders Olesen, Faglig Koordinator Ø (15 min.)

2. Årsmøde i enhedslisten, hvilke faglige kammerater stiller op til HB (15min)

3. Valg af Fagligt Landsudvalg og sekretariat (30. min.)

 

16.00 – 16.15: Afslutning.

 

Tilmeld dig på mit.enhedslisten.dk/event. Der er rejserefusion og deltagerbetaling efter Enhedslistens fælles regler. Der er mulighed for overnatning og børnepasning (skriv til [email protected]). Mere info: www.faglig.enhedslisten.dk.

 

Repræsentantskabsmøde i Enhedslisten i Region Hovedstaden

4. november. Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, København.

Tilmelding på: [email protected] (senest 26. oktober kl. 12).

Se program på: hovedstad.enhedslisten.dk

Medlemstal

Enhedslisten havde den 11. oktober 9.076 medlemmer.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]