Gå til hovedindhold

Annoncer og meddelelser

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

2. september kl. 10.30-16.30. Christiansborg, København.

Enhedslistens sundhedsudvalg inviterer til et temamøde, som skal give os et bredt funderet, fagligt grundlag for en diskussion om den fremtidige vision for den nære sundhedstjeneste. 

Af oplægsholdere har vi foreløbig tilsagn fra Stine Brix, sundhedsordfører og Emma Fleming, sundhedspolitisk rådgiver, Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef i Aarhus kommune og en repræsentant fra de praktiserende læger. 

På mødet vil vi også diskutere, hvad der forgår i regioner og kommuner, kommentere den sundhedspolitiske del af 100 dages-planen, vælge koo-gruppe og dele ønsker om fremtidige aktiviteter i udvalget.

Tilmelding:  [email protected]

Solidaritet med kurdernes kamp

Det kurdiske spørgsmål er stadig helt afgørende for udviklingen i Tyrkiet, Syrien, Iran … ja, for udviklingen i hele Mellemøsten. Derfor er det en vigtig opgave for Enhedslisten at vise aktiv solidaritet med de venstreorienterede og progressive kurdiske kræfter.

I efteråret 2018 holder Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe møder for alle medlemmer mandag den 3. september, tirsdag den 9. oktober, onsdag den 14. november og mandag den 10. december. Alle møderne foregår på Enhedslistens landskontor i København og starter kl. 19.

Yderligere oplysninger og tilmelding til gruppens nyhedsmail sker ved henvendelse til [email protected]

Etablerende møde i Enhedslistens nye sprog- og kommunikationsudvalg

2. september kl. 11-16.30. Studiestræde 24, 1. sal, København.

Mødet vil komme omkring:

  • Oplæg og debat om sprogbrug, metaforer og framing ved Pelle Dragsted.
  • Baggrunden for etableringen af sprog- og kommunikationsudvalget, som oplæg til debat om udvalgets arbejdsform og aktiviteter.
  • Beslutning om udvalgets arbejdsform og videre aktiviteter.
  • Valg af koordinationsgruppe og kontaktperson.

Af hensyn til indkøb af frokost vil vi gerne have din tilmelding senest 25. august til [email protected].

Se mere på sku.enhedslisten.dk.

Retssikkerhed på spil

15. september kl. 11 – 17. Dalum Landbrugsskole

Program:

  • Status over udsatte gruppers retssikkerhed.
  • Med loven i hånd: retssikkerhedslov, forvaltningslov og offentlighedslov.
  • Retssikkerhed set fra praksis (sygedagpenge og beskæftigelse, børn og ungeområdet og handicapområdet).
  • Hvordan sikres retssikkerhed i praksis og ordentlig forvaltningskultur i kommuner og regioner. De lovgivningsmæssige rammer om praksis.
  • Mellem retssikkerhed og retfærdighed.

Pris kr. 350 kr., som afdelingen betaler efter aftale. Dækker frokost, kaffe/te, kage

Tilmeldingsfrist: 10. september til Socialpolitisk udvalg v. Lole Møller – [email protected]

Finansministerens blå regnemaskine

19. september kl. 19.30-21.30. Literaturhaus, Møllegade 7, København.
Pelle Dragsted/Rune Lund, finans- og økonomiordførere, præsenterer regnemaskinen og Enhedslistens kritik.
Kommentar ved: Katarina Juselius, professor i økonomi med speciale i økonomiske modeller og deres statistiske grundlag.

Bogudgivelser: "Den politiske regnemaskine" (rev. udg.) og læs-let-udgivelsen: "Finansministerens højreorienterede regnemaskine" (Solidaritet)

Se mere på org.enhedslisten.dk/kalender

Arrangører: Enhedslisten Region Hovedstaden. Enhedslistens Folketingsgruppe og Politiske Økonomiske Udvalg samt Solidaritet

Enhedslistens første 100 dage - med flertal i Folketinget

30. august kl. 19.30-22. Literaturhaus, Møllegade 7, 2200 København.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører; Nørrebros folketingskandidat
Præsentation af Enhedslistens 100-dages-plan og bagtanker
Søren Kolstrup, arbejderpolitikhistoriker
Hvad siger historien?

Se mere på org.enhedslisten.dk/kalender

Arrangører: Enhedslistens Nørrebro-afdelinger og Transform!Danmark
- Selskab til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) og Solidaritet vil være til stede med en bogbod.

Solidaritetstur til Palæstina

Palæstina-udvalget arrangerer en solidaritetstur til Vestbredden især for medlemmer, der ikke har besøgt Palæstina før. Vi skal opleve muren, bosættelserne, checkpoints, og hvordan besættelsen trækker sine spor overalt i hverdagslivet. Vi skal møde folk, der arbejder med at forsvare menneskerettighederne og for en anderledes fremtid i frihed. 

Alle møder og oplæg foregår på engelsk. Der vil være udflugter, der foregår til fods, og gaderne er ikke altid meget fremkommelige.

Praktisk: Rejsen afholdes i uge 7 2019. Planlægningsgruppen finder en god flyforbindelse, men deltagere booker selv rejsen. Planlægningsgruppen bestiller hotel, men deltagere afregner selv. Rejsen kan gøres for ca. 5.000 kr. + flyrejse alt efter indkvarteringsform. Vi forsøger at skaffe midler, så der kan gives et mindre tilskud til rejsen, hvis det bliver nødvendigt.

Rejsegruppen vil være på cirka 12 deltagere. Tilmeldelse skal ske senest 1. november per mail til [email protected] eller  [email protected]. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til turen eller ønsker at læse rapporten fra rejsen i februar 2018.

Vil du arbejde med internationale projekter i Enhedslisten?

Enhedslisten er engageret i to samarbejdsprojekter i Palæstina og Colombia. Disse projekter kan altid bruge frivillige. Så hvis du drømmer om at involvere dig politisk med verden - enten i et af de eksisterende projekter eller et andet, du har i tankerne - så skriv til [email protected]. Læs mere på dipd.dk.

Medlemstal

Enhedslisten havde den 16. august 9.063 medlemmer.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]