Gå til hovedindhold

Tags

Annoncer og meddelelser

Er du udøvende eller skabende kunstner?

Så meld dig ind i Enhedslistens netværk for udøvende og skabende kunstnere. I netværket har du mulighed for at komme med input til Enhedslistens kulturordfører i kommende forhandlinger på kulturområdet.

Tilmeld dig via mit.enhedslisten.dk eller [email protected]

Landsmøde i Uddannelsespolitisk udvalg

15. september kl. 13-18. København.

Vær med til at bidrage til Enhedslistens uddannelsespolitik! På mødet vil folk fra Christiansborg opdatere os om den uddannelsespolitiske situation efter valget, og vi diskuterer, hvad Enhedslisten skal arbejde for de næste fire år. Vi vælger også kontaktperson og koordinationsudvalg for udvalget og vedtager kommissorium og arbejdsplan.

Alle er velkomne! Der er rejserefusion for medlemmer udenfor København.

For dagsorden, bilag og sted, skriv til [email protected] eller ring på 4054096. Følg også udvalgets facebookside på www.facebook.com/EnhedslistenUPU.

Brug politisk sprog – brug sprog politisk

Hvordan hjælper vi højrefløjen med propaganda og manipulation? Men især, hvordan lader vi være? Book et anderledes oplæg hos partiets sprogudvalg: sku.enhedslisten.dk/brug-politisk-sprog

Tag med til valgobservation i Colombia

Marcha Patriótica (MAPA) har inviteret Enhedslisten til at sende en delegation af valgobservatører til lokal- og regional-valgene i Colombia den 27. oktober. Delegationen vil bestå af byrådsmedlemmer og aktivister fra Enhedslisten. Vi har også inviteret folketingsmedlemmer og vores EU-parlamentariker til at deltage. Rejsen bliver fra 23. til 31. oktober.

Det bliver de første lokalvalg efter indgåelsen af fredsaftalen mellem regeringen og FARC i november 2016, og udfaldet af vil blive afgørende for den videre fredsproces i landet.

Lederne i MAPA oplever ofte politisk forfølgelse, attentater og trusler. Derfor vil Enhedslisten gerne bidrage til at skabe en øget sikkerhed for de opstillede kandidater, for vælgerne og for valgenes retfærdige og demokratiske gennemførsel gennem international ledsagelse og observation.

I dagene forud for valgene vil MAPA arrangere et program for delegationen i Bogotá, der vil fungere som en introduktion til den politiske situation i landet og gøre status ift. fredsprocessen. Efter valget vil delegationen have et par dage til at følge op på begivenhederne og skrive rapporter og artikler om valget før hjemrejse.

Rejsen inkl. transport og forplejning vil koste omkring 10.000 kr. Som udgangspunkt er der egenbetaling for byrådsmedlemmer og aktivister fra Enhedslisten, men man kan prøve at søge støtte hos sin lokalafdeling eller hos diverse fonde. Vi forsøger lige nu at søge DIPD om 40.000 kr., der skal fungere som tilskud til deltagernes internationale flybilletter og lokale transport til valgstederne.

Er du interesseret i at tage med, så kontakt Nina Lendal ([email protected]). Hvis du vil med, skal du kunne deltage i den fælles forberedelse af valgobservationen inden rejsen og være interesseret i at bidrage til solidaritetsarbejdet efter rejsen.

Møde i sprog- og kommunikationsudvalget

8. september kl. 11-16. Landskontoret, Studiestræde 24, København.

Program:

11.00–11.15: Velkommen og præsentation.

11.15–13.15: Enhedslistens overvejelser om sprog og politisk framing. Ved Mads Tanghøje, leder af presse og kommunikation. Oplæg og debat.

13.15–14.00: Frokost

14.15–14.45: Erfaringer fra ad hoc grupperne, samt koordinationsgruppens oplæg til det videre arbejde i udvalget.

14.45–15.45: Gruppedrøftelser af det videre arbejde i udvalget. Kort skriftlig opsamling i grupperne.

15.45–16.00: Valg af koordinationsgruppe.

Enhedslistens sprog- og kommunikationsudvalg opgaver er at analysere og vurdere sprog og sprogbrug i den politiske debat. Det gør vi ved at undersøge og pege på begreber og metaforer, der udtrykker Enhedslistens politik, og ved at finde og dekonstruere højrefløjens metaforer, så de politiske implikationer synliggøres. Eller sagt med andre ord:

Sprog- og kommunikationsudvalget giver Enhedslistens værdier en gang billedskabende hjertemassage og flår masken af højrefløjens manipulerende metaforer. Læs artiklen: Sproget har magt over hjerter og hjerne på www.sku.enhedslisten.dk

 

Møder i Politisk-økonomisk udvalg – alle er velkomne!

2. september kl. 18.30-21.30. Enhedslisten, Studiestræde 24, st., København.

Præsentation af finans- og skatteordfører Rune Lund og erhvervs- og beskæftigelsesordfører Victoria Velasques. De giver også et bud på: Hvad er regeringens økonomiske politik, og hvordan finansieres den grønne omstilling og velfærdspolitikken?

PØUs arbejdsplan, herunder arbejdet i lyset af den nye parlamentariske situation.

Mandag d. 21. oktober kl. 18.30-21.30. Enhedslisten, Studiestræde 24, st., København.

Nyt fra Christiansborg: økonomisk politik og forhandlinger. Endvidere oplæg om internationale konjunkturer og bobler v. Katarina Juseliusog Jørgen Colding-Jørgensen.

Kontakt: [email protected]

Offentligt seminar: En demokratisk, rød-grøn omstillingspolitik

11. januar kl. 11-16. Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart.

Om politiske initiativer, der bidrager til klimamålet om 70 pprocent reduktion af CO2-udledningen i 2030.

Arr. Enhedslisten: Politisk- økonomisk udvalg

Yderligere oplysninger: [email protected]

Offentligt møde: Fra et arbejdsmarked med fattigdom og ansættelsesusikkerhed til et bedre arbejdsliv

10. september kl. 19-21.30. Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, København.

Løn under lavmål, social dumping, kortvarige job, vikaransættelse, ufrivillig selvstændig…
Inden for de senere år er urimelige beskæftigelsesforhold blevet stadig mere udbredte. Det rammer kvaliteten i arbejdslivet. Akademikeres ansættelse kan være begrænset til et enkelt projekt eller løsningen af en opgave. Det er de ikke alene om, men det er noget nyt i mange erhverv, mens det har været traditionen i f.eks. byggebranchen.

Hvordan klarer man ærterne? Er der noget nyt under solen? Kan vi lære af hinanden? Hvordan skaber vi bedre forhold for de usædvanligt ansatte: prekariatet og ”the working poor”?

Janne Gleerup, arbejdsmarkedsforsker (RUC), Silas Grage, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København, Victoria Velasquez, Enhedslistens erhvervs- og beskæftigelsesordfører.

Arr.: Enhedslistens afdelinger på Nørrebro i samarbejde med Fagligt landsudvalg og Politisk-økonomisk udvalg.

Enhedslistens Iran-gruppe afholder solidaritets-arrangementet

21. september kl. 14.00-16.30. Malernes Fagforening, Lygten 10, København.

Anledningen til solidaritets-arrangementet er årsdagen for massehenrettelserne i de iranske fængsler i 1980'erne. Inviteret som talere er bl.a. Soodabeh Ardavan og Mehdi Aslani, som begge er er øjenvidner fra de iranske fængsler i den periode, og som begge er velkendte oplægsholdere om deres tid i fængslet. Soodabeh Ardavan kommer bl.a. med sin kunstudstilling omhandlende hendes tid i fængslet, som hendes tale tager udgangspunkt i. Derudover vil der til arrangementet være en kort film om emnet og live musik.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]