Gå til hovedindhold

Alt om SUF’s Landsmøde 2018

Den 13. april rejser unge socialister fra hele landet mod Høje Taastrup. Det gør de, fordi SUF afholder det første af årets to stormøder, Landsmødet 2018. Her kan du læse alt om én af årets vigtigste begivenheder for venstrefløjens unge.

Emma Nielsen, organisationssekretær i SUF

SUF afholder årligt to stormøder - et landsmøde i foråret og et aktivitetsmøde i efteråret. Stormøderne er SUF’s højeste myndighed, og det er her, SUF vedtager sin politik, vælger sin ledelse og i fællesskab beslutter, hvor vi skal lægge kræfterne fremover. Derudover danner stormøderne også rammer for, at kammerater fra hele landet kan erfaringsudveksle og lære af hinanden. SUF’s stormøder er dér, hvor vi samles for at tale om alt det, der er sket, og om alt det, vi skal gøre. Stormøderne er grundstenen i SUF’s demokratiske struktur.

På dette landsmøde skal SUF vælge sin nye ledelse og behandle aktuelle og emnepolitiske udtalelser. Weekenden bliver fyldt med spændende debatter om bl.a. SUF’s LGBT+-politik og venstrefløjens ungdomsarbejde. Vi skal kigge indad og tale om, hvordan SUF bedst organiserer unge på den danske venstrefløj.

Queer og feminisme på dagsordenen

Som en del af det sociale program vil der foregå en lang række af aktiviteter med feministisk indhold. Én af disse aktiviteter er feministisk selvforsvar, hvor uddannede instruktører vil lave en selvforsvarsworkshop med mødedeltagerne.

- Overalt i verden ser vi en voksende feministisk bevægelse. Men vi ser også, at kvinder og LGBT+-personer mødes med kønsbaseret vold overalt. På SUF’s landsmøde kan du komme og opleve, hvordan du yder konkret modstand mod denne vold, fortæller Robin Jæger fra SUF og Enhedslisten Aarhus og uddyber:

- Vi vil skabe et trygt rum med plads til at øve både fysisk, psykisk og verbalt selvforsvar. Skyld må aldrig påtvinges den voldsramte. Vi må bryde tabuer, udvikle konkret politik og tage gaden, mødelokalet og produktionsmidlerne tilbage!

I februar afholdt SUF et seminar om køn og seksualitet, hvor seminardeltagerne tog første spadestik og påbegyndte udviklingen af SUF’s nye LGBT+-politik. Også den skal behandles på stormødet.

- Nok har vi LGBT+-personer vundet retten til ægteskab og adoption, men vi har aldrig til fulde fået retten til at være os selv. For at undgå mobning, diskrimination og overfald er mange queers tvunget til en psykisk nedslidende assimilation. Derfor er det vigtigt med en mere radikal og antikapitalistisk politik. Vi vil ikke være velkomne på kapitalismes præmisser - vi skal skabe en helt ny verden, forklarer Jeppe Studtmund fra SUF og Enhedslisten Skanderborg.  

Nye og erfarne kammerater mødes

Hver gang, der er stormøde, deltager både nye og gamle medlemmer af SUF. De deltager for at mødes med og lære af kammerater fra andre landsdele. De deltager for at få indflydelse på organisationens politikker. Og de deltager for at være en del af SUF’s demokrati og organisering.

- Jeg kommer altid hjem fra stormøder med fornyet energi til det politiske arbejde. Det er en weekend i selskab med mange dygtige kammerater, hvor vi erfaringsudveksler, får skøre idéer til aktiviteter og lærer nye at kende. Bagefter plejer jeg at føle mig klogere på de politikområder, vi har diskuteret – og så er det altid fedt at blive bekræftet i, at vi er mange unge socialister, som kæmper for en rød og grøn verden, siger Trine Simmel fra SUF Valby-Vestegnen og Enhedslisten Valby.

Alex Bergkvist fra SUF Slagelse og Enhedslisten Kalundborg tager i år til sit første landsmøde.

- Jeg tager med, både fordi jeg gerne vil lære flere seje socialister at kende, men også fordi jeg gerne vil lære mere om SUF som landsdækkende organisation. Landsmødet for mig er en fantastisk mulighed for at lære, opleve og måske være med til at forme et mere socialistisk Danmark.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kom og vær med!

Landsmødet 2018 foregår på Høje Taastrup Gymnasium den 13.-15. april. Som alle SUF’s stormøder er Landsmødet åbent for alle medlemmer af SUF, der alle har stemme- og taleret ved mødet. Så hvis du er medlem af SUF, håber vi også på at se dig, til en vigtig, hyggelig og aktivistisk weekend! Se mange flere praktiske informationer her: ungdomsfront.dk/kalenderopslag/landsmøde-201

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]