Gå til hovedindhold

Alle skal have råd til et godt sted at bo

Uanset om man vil slå sig ned i byen eller på landet, skal man have mulighed for at få tag over hovedet til et rimeligt beløb. Desværre er der udpræget mangel på billige boliger i de største byer, mens insolvens og stavnsbinding plager mennesker på landet.

Søren Egge Rasmussen, boligordfører

Omkring to millioner danskere bor til leje, nogenlunde ligeligt fordelt på almene boliger og det privatejede udlejningsbyggeri. Alligevel fylder lejere ganske lidt i den politiske debat. Det er en væsentlig grund til, at Enhedslisten må træde til som lejernes parti.

I sidste folketingsperiode kom vi med i et boligforlig om ændringer af lejeloven og i aftalen om anvendelse af Landsbyggefondens midler. Ingen af aftalerne kan ændres, uden at vi sidder med ved bordet. Lokalt er mange af vores medlemmer i bestyrelser og beboerdemokrati. Det giver mulighed for indflydelse, når opsparede midler skal anvendes til renoveringer og det gode liv mellem boligerne skal sikres med grønne områder, lejepladser, fælleshuse og aktiviteter for beboere. Andre medlemmer har valg at organisere sig i lejerbevægelserne og hjælper lejere mod grådige udlejere.

Blandet boligmasse for alle

Men Enhedslisten skal ikke udelukkende være lejernes parti. Især uden for byerne bor mange almindelige lønmodtagerfamilier i parcelhuse, som de ejer. Dem skal vi også være et parti for, når bristede boligbobler fører til teknisk insolvens og stavnsbånd, eller når grådige banker nægter at yde lån til boligkøb i provinsen.

Først og fremmest skal vi være partiet, der arbejder for gode boliger til almindelige mennesker og imod rigmandsghettoer. Det er vigtigt, at vidt forskellige mennesker bor side om side. Områder med blandede boligformer sikrer, at mennesker med forskellige baggrunde og indtægter kommer til at møde hinanden, at deres børn går i samme daginstitutioner og folkeskole og måske går til de samme fritidstilbud i sportsklubber. Den mangfoldighed er afgørende, hvis vi skal skabe et samfund med mere rummelighed og lighed.

Derfor er det katastrofalt, at regeringen vil afskaffe den nye lov, som gør det muligt for kommuner at sikre 25 procent almene boliger i nye lokalplaner. Planlove og lokalplaner er nødvendige redskaber i skabelsen af nye bydele, og der er ingen grund til at kopiere fortidens fejltagelser. Derfor bør der ikke opføres flere tusinde almene boliger på samme tid og sted. Ligesom der ikke bør laves store monotone parcelhusområder eller nye kvarterer udelukkende med ejerlejligheder. Vi skal bygge blandet og for alle.

Hvor kan de fattigste bo?

Vores boligmasse skal være fleksibel, for vores samfunds behov forandrer sig hele tiden.

Hjemløsheden blandt unge er stigende, og i København og Aarhus er der konstant mangel på boliger til studerende. Forældrekøb giver studerende med forældrefinansiering at trække på bedre mulighed for at gennemføre deres studier end studerende fra trangere kår. Vi kan og skal sikre, at alle uanset økonomisk baggrund kan få sig en bolig i deres studieby. Midlertidige boliger kan være en del af løsningen.

En af de nyeste opgaver i boligpolitikken bliver at finde boliger til de flygtninge, vi skal tage godt imod. Mange kommuner har erkendt, at med de urimeligt lave integrationsydelser skal der findes nye løsninger, for selv de billigste almene boliger er for dyre. Kommuner efterspørger i annoncer muligheder for privat indkvartering med lejekontrakt og adgang til køkken, bad og toilet. Det kan være en god løsning, som kan fremme integrationen og sikre et bedre liv både for flygtningene og dem, som åbner deres døre

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]