Gå til hovedindhold

Årsmødet tog pulsen på organisationen

En gymnastiksal på Grønnemose Skole i Gladsaxe dannede de ydmyge rammer for Enhedslistens 26. årsmøde. En diskussion om fremtidens organisation fyldte godt i dagsordenen, der også gav plads til at hædre solidaritetsarbejdet med flygtninge.

Lars Hostrup Hansen, Rød+Grøn

Årmødet blev som vanligt indledt med ”Når jeg ser et rødt flag smælde”, mens efterårssolen bagte i den københavnske forstad. Line Barfod holdt velkomsttale med fokus på 100-året for kvindernes valgret. Hun bød de ca. 350 delegerede velkommen og mindede om, at der ikke behøver at gå 100 år mellem de store demokratiske sejre.

Efter indledende formalia og præsentation af ind- og udenlandske gæster gik årsmødet over til beretningsdebat. Ingelise Bech Hansen stod for hovedbestyrelsens beretning, der bød på refleksion over Enhedslistens politiske og organisatoriske tilstand siden sidste årsmøde. Også den aktuelle politiske situation og Enhedslistens kommende opgaver blev vendt.

Verbale prygl til regeringen

Johanne Schmidt-Nielsen aflagde folketingsgruppens beretning. En veloplagt Johanne uddelte verbale øretæver til regeringen, hvor særligt regeringens politik på flygtningeområdet fik tørre tæsk. - Heldigvis ”vokser vores land” også for tiden, og den massive civile indsats overfor flygtningene viser, at der findes et andet Danmark, understregede Johanne.

Klimaet, dagpenge, solidaritet med kurderne og Dansk Folkepartis hykleri blev også rundet, inden Johanne kom ind på folkeafstemningen om retsforbeholdet.

- Kun ved et ’nej’ i december kan vi sikre, at vi fremover selv "kan smide sheriffen på porten", blev det bemærket i en slet skjult hentydning til justitsminister Søren Pind.
Traditionen tro tændte beretningerne debatlysten. Under debatten skulle de delegerede bl.a. tage stilling til et forslag, der stillede mistillidsvotum til den afgående hovedbestyrelse. Forslaget faldt dog med overvældende flertal, mens en politisk udtalelse om fremtidens venstrefløj blev vedtaget. Beretningsdiskussionen bød desuden på en ekstraordinær prisoverrækkelse. Johanne Schmidt-Nielsen overrakte en pris og 10.000 kr. til Venligboerne. Prisen og pengene fik Venligboerne for deres solidaritetsarbejde med flygtninge, og for at flytte fokus i den danske debat.

Fremtidens organisation
Årsmødet behandlede lørdag forslaget om et nyt organisatorisk arbejdsprogram. Diskussionen koncentrerede sig primært omkring, hvordan Enhedslisten fremover skal holde årsmøder. Særligt et forslag om at ændre valgproceduren i forbindelse med hovedbestyrelsesvalg, så der fremadrettet kunne stemmes på to tredjedele af de opstillede kandidater, kunne få de delegerede på talerstolen. Den timelange debat endte med, at partiet fik et nyt organisatorisk arbejdsprogram, hvor Enhedslisten fortsat skal vælge hovedbestyrelse, spidskandidater, vedtægtsnævn, kritisk revisor, budget og arbejdsplan hvert år.

Solidaritet med kurderne
Som vanligt samlede årsmødet ind til et godt formål. I år gik indsamlingen til de kurdiske selvforsvarsstyrker. I en stemning af international solidaritet, kunne Ebrahim Ebrahim fra PYD i Danmark takke Enhedslisten for vores solidaritet med det kurdiske folk. Sinem Mohammed, repræsentant for det demokratiske selvstyre i Rojava, holdt i samme ombæring tale om vigtigheden af international solidaritet.

- Jeres solidaritet betyder alt for os. Det er ikke pengene, men solidariteten, der er afgørende. Pengene vil gå til YPG og YPJ, som kæmper for alle mennesker på jorden, der vil demokrati, frihed og fred, lød det fra Simen Mohammed.

Salen kvitterede for talerne med stående klapsalver og kampråb, samt ved at række dybt i lommerne til den årlige indsamling, der beløb sig til 65.247 kr.

Lørdagens program blev afsluttet i festligt lag med middag, musik og fest.

Arbejdsplan, kandidatlister og økonomi

Søndag morgen skulle den nye hovedbestyrelse vælges. For første gang i partiets historie skulle det foregå med elektroniske midler (se den nye hovedbestyrelse på side 25).
Da årsmødet skulle vælge vores kommende folketingskandidater, måtte de delegerede forholde sig til fire kandidatlister, kandidatudvalgets og tre alternative bud. Kandidatudvalgets liste samlede hurtigt det nødvendige flertal (se listen på side 24).
Rina Ronja Kari og Folkebevægelsen mod EU leverede en hilsningstale til årsmødet. Samarbejdet mellem Enhedslisten og Folkebevægelsen blev cementeret. Begge organisationer er klar til at sikre et historisk nej til december.
Efter kort debat og afstemning om vedtægtsændringer skulle partiets økonomi debatteres. Partiets økonomi har været presset i det forløbne år. Derfor kom budget og regnskabsdebatten også til at blive livlig med mange kritiske bemærkninger til forvaltningen af partiets økonomi.
Vanen tro blev årsmødet afrundet med ”Internationale”, som heldigvis stadig slår bro fra kyst til kyst. En kampklar Enhedsliste er klar til at hjælpe med at bygge fremtidens bro.
 

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kort nyt fra årsmødet


Internationale gæster
Enhedslisten har mange kammerater ude i verden. En af dem, der havde fundet vej langvejs fra, var colombianske Hugo Orejuela fra Marcha Patriótica (MAPA), som med ca. 300.000 medlemmer er Colombias største og bredeste bevægelse for fred og retfærdighed.

 - Det, at vi har venner som Enhedslisten, som holder øje med hvad der foregår i Colombia, gør, at vores politiske arbejde bliver mere sikkert. Vores erfaring er, at vores modstandere stopper aggressionen mod vor bevægelse, når de ser den internationale solidaritet. Derfor er vi også glade for de ni observatører, I sender til Colombia ved det kommende valg, så processen for fred og frihed kan fortsætte, forklarer Orejuela til Rød+Grøn.


Hæder til græsrødderne
Enhedslistens græsrodspris, der hvert år uddeles af Rød Fond, gik i år til græsrodsinitiativet LGBT-asylum. Organisationen fik prisen for deres vedvarende arbejde for seksuelle minoriteters rettigheder i det danske asylsystem. Med prisen følger 10.000 kr., som repræsentanterne, Hafswa og Hanne, modtog på scenen til varme klapsalver fra de delegerede.

SUF-aktivisterne er tilbage

Efter nogle år med store og professionaliserede årsmøder, kom de unge aktivister fra SUF på banen igen i år. De har hjulpet med det praktiske og stod for baren under mødet.

- Egentlig ville jeg bestille bionedbrydelige engangskopper, så SUF’erne ikke skulle stå og vaske op hele tiden, fortæller Annedorte Dalsgaard fra landskontoret, som var ansvarlig for den praktiske afvikling af årmødet.

Men Jannis Tsatsaris, aktivisttjekker fra SUF, syntes, det var spild.

- Selvfølgelig kan vi nå at vaske op. Det er bare et spørgsmål om planlægning, griner han og fortsætter:

- Vi kunne spare endnu flere penge, hvis aktivister også stod for maden. Det synes jeg Enhedslisten skal tænke over i fremtiden.

Jannis og Annedorte er enige om, at det skaber tættere bånd mellem SUF og Enhedslisten, at SUF har aktivister med til årsmødet.

- Mange af de helt unge har måske lidt svært ved at relatere til ‘voksenpartiet’, men det går meget lettere, når de møder Enhedslistens medlemmer på årsmøderne, forklarer Jannis.

- De unge er jo fremtiden, og SUF’erne fortjener så meget ros for deres store indsats. Tak til SUF, siger Annedorte.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]