Gå til hovedindhold

Kontakt

Politisk Økonomisk Udvalg

Der er parlamentarisk demokrati i Danmark, og det er politikere, der formelt styrer den offentlige sektor, som forsyner borgerne med velfærdsydelser. Men der er ikke demokrati i produktionen af varer; her er det virksomhedens ejer (en rig borger eller en samling af aktionærer), som bestemmer hvad der skal laves, hvem der skal lave det, hvordan det skal laves og hvornår det skal laves.

I udvalget udvikler vi rammer for demokratisk og bæredygtig produktion ud fra almennyttige behov og af de ansattes selvforvaltning. Vi forsøger at formulere hvordan ejendomsretten til produktionsfaciliteterne kan demokratiseres, og hvordan almenvellet - forstået som miljø og socialt ansvar - kan blive en forudsætning for produktionen. Lidt højtideligt sagt arbejder vi med økonomiens udbudsside og vi søger at tegne en skitse til en socialistisk produktionsform, hvor ejerformerne varierer med produktionens størrelse og art.

Der eksisterer allerede adskillige medarbejdsejede, fondsejede og foreningsejede virksomheder, som tilfredsstiller almennyttige formål (i modsætning til profitformål), og som har organiseret arbejdet i selvforvaltende enheder. Vi indsamler erfaringer fra disse og søger at formulere love og regler for den fremtidige demokratiske og bæredygtige produktionsvirksomhed.

Vi mener demokratiske og bæredygtige virksomheder dels kan være demonstrationsmodeller for et socialistisk samfund og dels kan virke som aktuelle modtræk over for kapitalismens blinde vækst og markedssvigt.

Vi er en lille fast kerne på 3-5 personer (og en samlet liste på ca. 10 medlemmer), som de sidste par år har mødtes en gang om måneden. Vi fungerer som en studiekreds, hvor vi læser og holder oplæg for hinanden, og udarbejder papirer. Men vi tager også aktuelle diskussioner (f.eks. om samfundsbank) og bestræber os på at holde mindst et offentligt møde om året.


Anders Vedel Hadberg
Tlf: 33375075

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]