Gå til hovedindhold

Kontakt

Miljøpolitisk Udvalg

Miljøudvalget favner alle de mange grønne facetter af Enhedslistens politik, herunder Klima, Energi, Transport og kollektiv trafik, Landbrug, Dyrevelfærd og fiskeri, Natur og vandmiljø, Planlægning, Forurening og sygdom, Kemi i forbrugerprodukter, Produktion, forbrug og vækst samt Genbrug og cirkulær økonomi.

En opgave er således at sikre en sammenhængende tværgående politik samt at tage initiativ til at konkretisere og kommunikere Enhedslistens politik på de mange felter.

Miljøudvalget fungerer endvidere som sparringspartner for Folketingsgruppens grønne arbejde. Det indebærer at mailnetværket fungerer som dialogforum mellem FT-gruppen og medlemmerne og mellem medlemmerne.

Miljøudvalget følger bevægelsesaktiviteter og holder FU/HB orienteret herom med forslag til evt. tiltag.
På møderne er det vanskeligt at komme i dybden med de mange faglige områder og vi vil derfor forsøge et etablere undergrupper, der arbejder med de enkelte politikområder og fremlægger udspil mm til drøftelse på enten møderne eller på seminarer.

Miljøudvalget sigter på ca. 4 årlige møder, hvor fokus er på de mere overordnede linjer og afholder så vidt muligt et par årlige (åbne) seminarer med fokus på udvalgte politikområder. Et af møderne har status af landsmøde.
Miljøudvalget besidder mange kompetencer og kan benyttes af partiet som vidensbank i forhold til medlemsuddannelse og i konkrete sager, der arbejdes med. Der arbejdes med modeller for, hvorledes dette kan styrkes yderligere i dagligdagen.
Endvidere udgør miljønetværket en basis for at mobilisere medlemmer til lokal grøn omstilling og landsdækkende aktiviteter.

Miljøudvalget har ca. 125 medlemmer (marts 2017) og der deltager typisk 20 medlemmer i møderne, men alle er tilknyttet mailnetværket. En koo-gruppe på 6-7 personer planlægger aktiviteterne.


Martin Schmidt Konradsen
Tlf: 71790909

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]