Gå til hovedindhold

Program og praktiske informationer

Den Grønne Fremtidsfabrik er et netværkstræf for klimatosser, hvor venstreorienterede aktivister fra klima- og miljøbevægelser i hele landet mødes, bliver klogere og netværker med hinanden både indenfor og på tværs af de grønne bevægelser. Arrangementet er åbent for alle medlemmer og sympatisører af Enhedslisten. Vi har solidarisk betaling, så du kan selv vælge om du vil betale 50/75/100 kr i deltagerbetaling. Der er rejserefusion til medlemmer af Enhedslisten.

På dagen skal vi både blive klogere på hvorfor og hvordan,vi skal kæmpe for klimaet.

Tilmelding sker her. Hvis du medlem, bedes du logge ind inden du tilmelder dig.

10.00-10.30: Peptalk og velkomst

10.30-12.30: Temaworkshops

12.30-13.30: Regional netværksfrokost

13.30-16.00: Workshops med forskellige metoder i klimakampen

16.00-17.00: Nedsættelse af koordinationsgruppe til Den grønne indsats i Enhedslisten.

Navne på oplægsholdere og workshops bliver opdateret løbende.

Vi forventer at finde et sted til arrangementet, som ligger midt i landet og med gode forbindelser til offentlig transport.

Baggrunden for Grøn Fremtidsfabrik

På Enhedslistens årsmøde i efteråret 2019 blev det besluttet, at der skal igangsættes en større grøn kampagneindsats i Enhedslisten. Du kan læse vedtagelsen i arbejdsplanen her. Den grønne indsats beskrives på side 4.

Målet med Den Grønne Fremtidsfabrik er at danne netværk af grønne aktivister og bevægelsesaktive i hele landet, så vi kan sætte gang i et tæt og strategisk samarbejde mellem grønne bevægelser og vores repræsentanter i byråd og folketinget. Vi lægger op til at Den Grønne Fremtidsfabrik ligeledes bliver kick-off for en grøn fælles kampagne i hele landet i foråret 2020. Målet er, at Den Grønne Fremtidsfabrik finder frem til grønne politiske mål og metoder, som danner rammen for lokale handlingsmøder rundt i landet. De indkaldes i umiddelbar forlængelse af Den Grønne Fremtidsfabrik og med aktivister og deltagere fra den som medansvarlige, oplægsholdere og aktivister. Vi arbejder for, at det kan føre til flere konkrete og skarpe grønne kampagner fordelt ud over landet, som kan understøtte og forankre vigtige grønne politiske mål og skabe relationer og erfaringer på tværs af grønne aktive og få nye aktive, som er optagede af den grønne dagsorden med i fællesskabet.Kom og vær med til at skabe retning og handling for klimaet!

Tidspunkt for begivenhed

Lørdag, 18. januar 2020 - 10:00 til 17:00

Sted

3Fs lokaler, Skibhusvej 52, 5000 Odense C

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]