Gå til hovedindhold

Ekstraordinært boligseminar - afholdes i Albertslund lørdag den 23. november 2019
Formålet med seminaret er at sætte gang i arbejde med det boligpolitiske delprogram som årsmødet vedtog skal laves.
Rådhuset ligger 3 minutters gang fra Albertslund s-togs station og der er parkeringsplads med pladser nok lige uden døren. Rådhuset ligger ret tæt på motorvejen.

Vi forventer at drøfte hvad delprogrammet skal indeholde på baggrund af nogle oplæg – input fra de tilstedeværende.
Vi regner med korte oplæg på disse områder:
• Overordnede rammer for boligpolitiken
• Almene boliger
• Private udlejningsboliger
• Andelsboliger
• Ejerboliger
• Region- og lokalplanlægning, herunder jordpolitik

På denne baggrund regner vi med at nedsætte nogle arbejdegrupper til at skrive oplæg om de enkelte emner.

Vi kontaktede lige efter årsmødet HB/FU sekretæren på landskontoret for at få en drøftelse med HB af planen for delprogrammet. Vi har ikke hørt noget fra dem endnu.

Seminaret afholdes lørdag den 23. november 2019 kloken 11-17 og afholdes på Albertslund rådhus, Nordmarks Allé, Albertslund.
Vi fastlægger det endelige program i løbet af ugen. Det vil bliver udsendt til BPU – og de tilmeldte.
Jeg beklager den sene indkaldelse - det skyldes sygdom.
Tilmelding til seminar sker til: [email protected].
Hvis du ikke kan deltage i seminaret er du velkommen til både at komme med input til processen og at melde dig til at skrive.

Tidspunkt for begivenhed

Lørdag, 23. november 2019 - 11:00 til 17:00

Sted

Albertslund rådhus, Nordmarks Allé, Albertslund.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]