Gå til hovedindhold

Udkast til grønt delprogram

Udkast til grønt delprogram til høring i afdelinger og udvalg

Frem til årsmødet i 2018 skal der udarbejdes og behandles et forslag til nyt delprogram om miljø. Det nye delprogram skal erstatte det nuværende, der oprindelig var en del af principprogrammet fra 2004.

Derfor har Hovedbestyrelsen nedsat et programudvalg, som har udarbejdet det foreliggende udkast.

Formålet med det nye grønne delprogram er:

  • at fastlægge Enhedslistens grundlæggende principper og politik på miljøområdet
  • at danne grundlag for politiske handlingsplaner, konkrete udspil, publikationer og valgprogrammer
  • at fungere som politisk uddannelse af flest mulige medlemmer, ikke mindst gennem diskussionerne frem til programmets vedtagelse
  • at præsentere Enhedslistens holdninger på området for særligt interesserede uden for medlemskredsen.

Fristen for kommentarer til udkastet er den 10. september 2017. Send kommentarer og ændringsforslag til programudvalget på [email protected]

På baggrund af høringen vil programudvalget udarbejde et forslag, som HB behandler på sit møde den 2.-3. december. Efterfølgende sendes HB's forslag ud til debat i partiet, hvor der blandt andet vil blive afholdt et seminar om programmet.

Der vil naturligvis være mulighed for at stille ÆF til programmet op til årsmødet

 

Programudkastet ligger i to versioner: én med noter og én uden.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]