Gå til hovedindhold

Enhedslistens homoplan

Anerkendelse af homoseksuelles børnefamilier
Enhedslisten kæmper for at homoseksuelle par får lige adgang til at stifte
børnefamilier, gennem at fjerne forbudet mod lægelig assisteret kunstig
befrugtning af lesbiske, og forbudet mod at homoseksuelle par kan ansøge
om adoption på lige vilkår med heteroseksuelle par. Vi støtter endvidere,
at lesbiske med-mødre får den samme adgang til orlov som heteroseksuelle
fædre får via fædre orloven.

Forebyggelse af hate crimes
Enhedslisten støtter igangsætningen af en forebyggende indsats mod
såkaldte hate-crimes (f.eks. voldelige overfald udøvet mod bi-, trans-
og homoseksuelle), gennem initiativer som forskning og registrering af
overfald samt uddannelse af politiet. Desuden støtter vi alle initiativer
til at bekæmpe homofobi i samfundet - blandt andet gennem en bedre
seksualundervisning i folkeskolen.

Klageadgang ved diskrimination grundet seksuel orientering
Enhedslisten arbejder for at udvide ansvarsområdet hos klageorganet ved
Institut for Menneskerettigheder til også at indbefatte klager om
diskrimination på arbejdsmarkedet ud fra seksuel orientering.
Desuden vil Enhedslisten oprette en egentlig homo-ombudsmand efter svensk
forbillede, hvor homo-, bi- og transseksuelle har mulighed for at klage
over diskrimination ikke kun på arbejdsmarkedet men i alle samfundsmæssige
sammenhænge (f.eks. i kontakten med offentlige myndigheder).

Ægteskab for alle
Enhedslisten kæmper for, at Folketinget ophæver den begrænsning i lov om
registreret partnerskab, der gør at Folkekirken og andre trossamfund i dag
ikke har adgang til at indstifte registreret partnerskab.
Enhedslisten ønsker desuden, at ægteskabet gøres kønsneutralt på linie med
lovgivningen i Holland og Belgien, således at der åbnes for at
homoseksuelle par kan indgå egentligt ægteskab.

Kulturel mangfoldighed
Enhedslisten arbejder for kulturel mangfoldighed på alle niveauer i
samfundet. Der skal være reel plads til andre kulturelle udtryk end de
gængse heteroseksuelle. Derfor skal der ydes støtte til
ikke-heteroseksuelle kulturelle tilbud ligesom ikke-heteroseksualitet skal
præsenteres som et ligeligt alternativ i såvel folkeskolens undervisning
som i den overordnede kulturpolitik.

Desuden arbejder Enhedslisten for
- Bedre seksualvejledning i Folkeskolen. Inklusive økonomiske midler til dette.
- Aktiv indsats for at bekæmpe diskrimination. Inklusive økonomiske midler.
- Øget indsats og øgede bevillinger til forebyggelse af hiv/aids og øvrige seksuelt overførbare sygdomme vedr. mænd, der har sex med mænd.
- Forskningsmidler afsat til forskning i homo-, trans- og biseksuelles vilkår.
- Aktiv udenrigspolitisk indsats overfor lande, der diskriminerer homo-, trans- og biseksuelle

Mandag, 31. januar 2005 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]