Gå til hovedindhold

Ligestilling, køn og seksualitet

Ligestilling er ikke bare den enkeltes ansvar. Vi skal gennem en fælles indsats sikre, at alle får samme muligheder uanset køn og seksualitet.

Ligestilling bliver ofte taget for en selvfølge, men faktum er, at Danmark sakker bagud både i forhold til Norden og Europa. Derfor skal ligestilling tilbage på dagsordnen.

Lige muligheder på arbejdsmarkedet

Kvindekamp er stadig klassekamp, når såkaldte ”kvindefag” ligger lavest i lønpyramiden, og mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. Det skal der ændres på, ligesom der skal sikres mere ligelig repræsentation af kønnene i topjob og bestyrelser.
Mænd og kvinder skal også have lige adgang til familielivet. Derfor vil vi øremærke tre måneder af barslen til far eller medmor, såfremt der er to forældre.

Familier i alle regnbuefarver

Lovgivningen skal opdateres, så den følger med moderne, mangfoldige familiemønstre. For eksempel består mange regnbuefamilier i praksis af mere end to forældre – fx af mor, medmor og far. Det skal også kunne lade sig gøre rent juridisk.

Nej til diskrimination

Diskrimination på grund af køn, kønsidentitet eller seksualitet er et faktum i Danmark. Fx når transkvinder placeres på asylcentrenes mandeafdelinger, eller når man lettere kan få lov at skifte køn som heteroseksuel end homoseksuel. Det vil vi bekæmpe.

Læs Enhedslistens udspil Fem skridt til mere ligestilling fra maj 2015.

Se seneste nyheder med emneordet

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]