Gå til hovedindhold

Vigtig dom fra menneskerettighedsdomstolen

Enhedslisten finder det glædeligt, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) tager situationen for flygtninge og asylansøgere i Italien alvorligt.

Med tirsdagens dagens dom i sagen Tarakhel mod Schweiz bliver der sat en stopper for, at EU’s Dublin-regler kan bruges til at udsende børnefamilier, der har søgt asyl, til en tilværelse på gaden i Italien.

Menneskerettighedsordfører Nikolaj Villumsen siger:

- Dommen fra EMD får konsekvenser for børnefamilier, som har søgt asyl i Danmark, men som på deres vej hertil har passeret Italien. Enhedslisten har tidligere stillet spørgsmål til justitsministeren om disse familiers skæbne og fået det svar, at justitsministeriet afventede dommen i sagen Tarakhel mod Schweiz. Nu er dommen der, og vi har med tilfredshed konstateret, at den radikale udlændingeordfører i Berlingske i dag fastslår, at regeringen vil følge dommen.

- Vi har i Enhedslisten meget længe været optaget af de vilkår, de italienske myndigheder byder asylansøgere og flygtninge, der lever på gaden eller i overfyldte centre. EMD fastslår nu, at forholdene i Italien er så elendige, at det i den konkrete sag vil være et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, hvis den afghanske børnefamilie bliver sendt tilbage fra Schweiz til Italien. Det er meget glædeligt, at vi nu har menneskerettighedsdomstolens ord for, at forholdene i Italien er stærkt kritisable.

- Dommen viser, at Dublin-systemet, der skulle gøre det muligt at sende asylansøgere tilbage til et andet EU-land, hvis de har søgt asyl dér, ikke fungerer. Forholdene for asylansøgere i de lande, der er tilsluttet Dublin-systemet, er simpelt hen for forskellige. Danmark og andre nord- og vesteuropæiske lande burde vise solidaritet med Middelhavnslandene og overtage ansvaret for nogle af de mange asylansøgere, der f.eks. kommer til Italien. Desværre går regeringen med de bebudede asylstramninger den modsatte vej og forsøger at få asylansøgere til at rejse uden om Danmark.

 

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]