Gå til hovedindhold

Vi vil mildne offentlighedsloven

I et forsøg på at fjerne de værste konsekvenser af offentlighedsloven stiller Enhedslisten sammen med DF og LA tre ændringsforslag til offentlighedsloven.

Det sker, efter et flertal af de øvrige partier i torsdags stemte nej til et forslag om at fjerne bl.a. den omdiskuterede paragraf 24.

V og K har ingen undskyldning

Et hovedargument fra Venstre og Konservative for at beholde paragraf 24 var, at de dermed ville bryde med en aftale indgået med regeringen i efteråret 2012.

Det tager de tre nye ændringsforslag højde for.

- De nye ændringsforslag holder sig inden for regeringen og VK's aftale. Venstre og og Konservative kan altså uden skrupler stemme for denne gang og sikre os en offentlighedslov, der er lidt mindre lukket og udemokratisk end det lovforslag, som justitsminister Morten Bødskov har lagt frem, forklarer retsordfører Pernille Skipper.

i regeringens og VK’s forslag til ny offentlighedslov, stiller DF, EL og LA nu ændringsforslag, der mindsker skadevirkningerne ved de tre mest problematiske paragraffer i lovforslaget. 

De værste skadevirkninger forsvinder

Ændringsforslagene går på tre paragraffer - §22, 24 og 27 - som Pernille Skipper allerhelst ville fjerne fuldstændig.

Men hvis ændringsforslagene vedtages, vil vi trods alt få væsentligt færre demokratiske problemer.

- Samtidig er ændringsforslagene et godt tilbud til de partier, hvor baglandene er i oprør over offentlighedsloven. Deres folketingsmedlemmer kan med god samvittighed stemme ja til vores ændringsforslag og give en tiltrængt indrømmelse til deres kritiske partifæller, siger hun.

Det vil ændringsforslagene betyde

Konkret foreslår de tre partier, at paragraf 22 ændres, så der kun blokeres for aktindsigt i kalendere ”for så vidt angår fremtidige begivenheder”. Partierne bag aftalen om den nye offentlighedslov har nemlig hævdet, at paragraf 22 skal beskytte offentligt ansatte mod chikane. Hvis man blot undtager fremtidige kalenderbegivenheder fra aktindsigt, kan man beskytte de offentligt ansatte og samtidig sikre, at aktindsigt i kalendere også fremover kan bruges i journalisters opklaring af skandaler.

De tre partier vil indskrænke den omdiskuterede paragraf 24, der handler om ”ministerbetjening”. DF, EL og LA vil med ændringsforslaget sikre, at paragraffen kun kan bruges til at afskære aktindsigt, når man, mens dokumentet udarbejdes, konkret ved, at ministeren har brug for embedsværkets rådgivning og bistand i det konkrete tilfælde. Ifølge ændringsforslaget er det også et krav, at dokumentet reelt havner hos ministeren som led i ministerbetjeningen i den konkrete sag.

Endelig stiller de tre partier forslag om at ændre paragraf 27, stk. 1, nr. 2, der vil betyde, at offentligheden afskæres fra indsigt i kommunikationen mellem folketingsmedlemmer og minister om lovgivning. Ændringsforslaget går ud på, at dokumenterne skal kunne undtages fra aktindsigt, så længe den konkrete lovgivningsproces er i gang. Derefter skal de være offentligt tilgængelige.

Læs ændringsforslagene i deres fulde ordlyd.

Onsdag, 29. maj 2013 - 10:08

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]