Gå til hovedindhold

Regeringen laver kovending med privatisering af plejeområdet.

I dag skal Folketinget tredjebehandle et forslag fra regeringen om de såkaldte friplejeboliger, der øger privatisering af ældreområdet og belaster kommunernes økonomi.  

Da VK-regeringen i 2006 foreslog oprettelsen af de såkaldte friplejehjem, var holdningen klar hos S, SF og De Radikale: De argumenterede alle imod den nye lovgivning.

Nu er tiden så kommet til en revision af loven om friplejehjem, og det giver såvel regeringen som SF mulighed for at rette op på VK-periodens markedsgørelse af ældreområdet. Men i stedet vil partierne nu fortsætte ordningen.

Regeringen vil fastholde privatisering af pleje

Boligordfører Lars Dohn undrer sig over, at regeringen og SF ikke bruger lejligheden til at rulle privatiseringen af ældreområdet tilbage.

- Selvom man vil reducere overbetalingen af friplejeboligerne, vil de privates mulighed for at bruge offentlige kroner fortsætte, siger han.

- Forslaget gør nemlig ikke op med den private plejeboligejers suveræne anvisningsret. Det betyder, at friplejehjemmene stadig vil vælge de borgere, der giver mindst belastning af deres forretning, og at kommunernes plejeboligkapacitet fortsat vil være svær at styre.

Svage borgere skal ikke slås i huslejenævnet

Regeringsforslaget åbner faktisk yderligere op for flere kommercielle aktører.

- Regeringens ændringsforslag vil føre til yderligere udhuling af den grundlæggende offentlige opgave i at sikre ældre en lige adgang til ordentlig pleje. Kvoteordningen for ustøttede friplejeboliger ophæves, og det tvungne 10 års udbud fjernes. Desuden får friplejehjems-ejerne ret til at drive forretningen fra lejede lokaler, siger Lars Dohn.

- Hvor beboerne på friplejehjem tidligere var beskyttet af almenlejelovens balanceleje, skal plejehjemsbeboeren og hendes familie altså også risikere at blive udsat for en for høj husleje. Det er uansvarligt. Svage borgere og deres familie har andet at tænke på, end at skulle føre sager i huslejenævnet


Fakta: Det sagde den socialdemokratiske ordfører før valget

  • Vi står her med endnu et eksempel på, at socialministeren vælger en markedsmodel. Vi opfatter ikke behandlingen af vores ældre som en forretning, men som et fælles ansvar. Forslaget vil øge uligheden blandt ældre.
Tirsdag, 21. april 2015 - 9:20

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]