Gå til hovedindhold

Regeringen ignorerer overvågning

Enhedslisten kræver sammen med et flertal uden om regeringen handlingen i sagen om USA’s overvågning af danskerne.

Retsordfører Pernille Skipper har sammen med retsudvalget rettet henvendelse til justitsminister Morten Bødskov (se nederst).

Fundamentale frihedsrettigheder på spil

Pernille Skipper mener, at regeringen har svigtet alvorligt ved ikke at handle i sagen om den amerikanske efterretningstjenestes overvågning af danske borgere.

- At amerikanske efterretningstjenester kan overvåge danske borgeres færden på internettet efter forgodtbefindende er dybt alvorligt og en grov overtrædelse af fundamentale frihedsrettigheder, siger hun.

- Derfor er det så beskæmmende, at regeringen blot lader stå til.

Datatilsynet skal ind i sagen

Et meget kraftigt signal til justitsministeren er på nuværende tidspunkt nødvendigt.

- I et frit og demokratisk samfund kan lemfældig overvågning ikke ignoreres – heller ikke selvom det kommer fra USA. Ved blot at trække på skuldrene har regeringen svigtet ytringsfriheden og den personlige frihed, siger Pernille Skipper.

- Derfor vil vi helt konkret have Datatilsynet til at undersøge sagen som tilsynsmyndighed. Vil de ikke det, må Folketinget finde alternative muligheder, fx nedsætte et særligt udvalg. Vi kan simpelthen ikke sidde en så massiv overvågning overhørig.


Retsudvalgets brev til justitsministeren:

Kære Morten Bødskov,

Den 30-årige såkaldte whistleblower Edward Snowden har med lækagen af en række hemmelige interne dokumenter for alvor fået sat fokus på de udfordringer, den moderne informationsteknologi giver håndhævelsen af de nationale databeskyttelsesregler. Det amerikanske National Security Agency (NSA) har således ifølge bl.a. The Guardian haft direkte adgang til lagrede data hos bl.a. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL, Skype og YouTube og i den forbindelse også direkte adgang til det indhold, som brugerne har lagt eller benyttet m.v. på disse internetselskabers tjenesterne. En anden ganske alvorlig afsløring er, at NSA har deltaget i overvågning af europæiske politikere på politikernes egne kontorer.

Ifølge en artikel bragt af Berlingske den 10. juni udtalte det tyske datatilsyns direktør, Peter Schaar, efter afsløringerne følgende:

”Den amerikanske regering må levere klarhed over disse monstrøse antydninger af total overvågning af forskellige teleselskaber og internettjenester. Udtalelser fra den amerikanske regering om, at overvågningen ikke er rettet mod amerikanske statsborgere, men mod personer uden for USA, overbeviser mig ikke på nogen måde”.

Den amerikanske regering har således, som det gengives i citatet, bl.a. forsøgt at forsvare overvågningen med, at der er tale om et overvågningsprogram, der er rettet mod personer (herunder brugere af de nævnte internettjenester) uden for USA. Internetselskabernes tjenester er som bekendt udbredt i et omfang i resten af verden og navnlig i Danmark, så meget store dele af befolkningerne bruger selskabernes tjenester ugentligt, hvis ikke dagligt.

Afsløringerne sætter – forudsat de er sandfærdige - tilsyneladende et alvorligt spørgsmålstegn ved, om f.eks. de danske brugere af disse tjenester trygt kan stole på, at de danske databeskyttelsesregler beskytter dem imod systematisk og massiv overvågning, som der muligvis er tale om her.

Vil ministeren, henset til Datatilsynets særlige forpligtelse til at føre tilsyn med at dansk databeskyttelses regler overholdes, bede Datatilsynet om at bidrage til en redegørelse til Folketingets Retsudvalg, der kaster lys over, hvorvidt udenlandske regeringer og myndigheder, efter hvad Datatilsynet er bekendt med, har indhentet oplysninger om data fra danskbaserede brugere hos de ovennævnte internetselskaber, herunder om denne databehandling efter Datatilsynets vurdering i givet fald er sket i overensstemmelse med danske databeskyttelsesregler?

Hvis Datatilsynet ikke har kendskab til sådanne forhold, vil ministeren da oplyse, om Datatilsynet, på baggrund af de oplysninger der foreligger i kølvandet på Edward Snowdens lækager, agter at tage kontakt til de pågældende selskaber med henblik på at indlede tilsyn, der har til formål at afdække, hvorvidt der hos de pågældende tjenester har fundet databehandling sted i strid danske databeskyttelsesregler? Hvis dette skulle vise sig at være tilfældet, vil ministeren da oplyse, hvorledes de danske myndigheder påtænker at reagere?


Ovenstående henvendelsen fra Retsudvalget støttes af et flertal i udvalget bestående af Venstres, Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget.

Onsdag, 4. september 2013 - 9:19

Emner

IT

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]