Gå til hovedindhold

Offentligt ansattes ytringsfrihed skal forbedres

Den nye offentlighedslov gør det fremover sværere at afsløre skandaler og magtmisbrug. Enhedslisten fremsætter forslag om beskyttelse af whistleblowers.

Den indskrænkede adgang til aktindsigt gør det endnu mere presserende, at forholdene for offentlig ansattes ytringsfrihed forbedres, mener Enhedslisten, som nu fremsætter regeringspartiernes eget beslutningsforslag fra 2009.

Lukkethed kræver bedre beskyttelse af whistleblowers

Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper siger:

- Vi ved fra journalister, at embedsmænd ofte har givet anonyme tips om, hvor det ville være en god ide at søge aktindsigt, fordi der foregik noget fordækt. På den måde har embedsmænd kunnet fungere som whistleblowers uden at risikere ansættelsesretlige konsekvenser. Den mulighed er nu markant indskrænket med den nye offentlighedslov, og derfor er det endnu vigtigere, at vi får forbedret den generelle ytringsfrihed for offentligt ansatte.

Frygter for fyring

 - Offentligt ansattes ytringsfrihed får dårligere og dårligere kår. Faktisk er det hele 40 procent, der frygter for ansættelsesretlige konsekvenser, hvis de bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Når den nye offentlighedslov samtidig forringer journalister og borgeres mulighed for at se magthaverne efter i kortene, er det virkelig på høje tid, at regeringen opfylder egne løfter om forbedret ytringsfrihed for offentligt ansatte.

 - Alt for mange offentligt ansatte er bekymrede for at blive fyret, komme bagerst i køen til efteruddannelse eller komme til ”kammeratlige samtaler” hos chefen, hvis de ytrer sig i offentligheden om forholdene på deres arbejdsplads. Det er et kæmpe problem, både fordi deres deltagelse i den offentlige debat er en forudsætning for, at vi kan udvikle den offentlige sektor, men også fordi man muligvis kan opdage ulovligheder, magtmisbrug og svigt af borgerne meget hurtigere, hvis de ansatte råber op.

El fremsætter forslag om beskyttelse af whistleblowers 

Enhedslisten vil nu genfremsætte det beslutningsforslag, som regeringspartierne selv fremsatte sammen med Enhedslisten tilbage i 2009. Forslaget indebærer, dels at der oprettes et uafhængigt nævn, som kan rådgive og støtte offentligt ansatte i brugen af deres ytringsfrihed, dels at der indføres omvendt bevisbyrde i sager, hvor ansatte fyres umiddelbart i forlængelse af, at de offentligt har ytret sig om deres arbejdsplads.

 Enhedslisten fremsætter desuden forslag om oprettelse af whistleblower-ordninger i alle dele af den offentlige forvaltning, herunder de centrale styrelser og departementer, så embedsmænd kan afsløre magt- og embedsmisbrug anonymt og uden at frygte for fyring. 

Fakta

I 2009 fremsatte de tre nuværende regeringspartier og Enhedslisten et fælles beslutningsforslag om forbedring af de offentligt ansattes ytringsfrihed, og i regeringsgrundlaget forpligtede regeringen sig på selv samme. Beslutningsforslaget indebar dels oprettelse af et uafhængigt nævn, som skal rådgive offentligt ansatte i brug af deres ytringsfrihed vedrørende forholdene på deres arbejdsplads, dels indførelse af omvendt bevisbyrde i fyringssager, hvor en offentlig ansat forinden har benyttet sin ytringsfrihed.

Beslutningsforslag af S, SF, R og EL om uafhængigt nævn og omvendt bevisbyrde i fyringssager fra 2009: http://www.ft.dk/samling/20091/beslutningsforslag/B64/index.htm 

Undersøgelse fra FTF fra november 2012, hvoraf det fremgår, at 40 procent af de offentlige ansatte frygter negative konsekvenser, hvis de ytrer sig:
http://www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/arbejdsret/ytringsfrihed/artikel/ytringsfrihed-i-en-kriseti/

Undersøgelse fra FTF, november 2012, hvoraf det fremgår, at 66 procent af offentligt ansatte ikke ved, hvornår de må udtale sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads:
http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/flertal-ved-ikke-hvornaar-de-maa-udtale-sig/

Justitsministeriets vejledning om ytringsfrihed for offentligt ansatte: http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/vejledning%20om%20offentligt%20ansattes%20ytringsfrihed.pdf

 

Mandag, 29. juli 2013 - 11:29

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]