Gå til hovedindhold

Kampen mod social dumping gavner alle

I forhandlingerne om finansloven kræver Enhedslisten øget kontrol og skrappere sanktioner, der skal forhindre social dumping

Rundt om på adskillige af landets byggepladser, gartnerier, hospitaler og hoteller arbejder folk under kummerlige forhold for en kummerlig løn. Det går ikke kun ud over den arbejder, der bliver udnyttet, men ud over statskassen og dermed os alle sammen.

Derfor kræver Enhedslisten, som en del af finanslovsforhandlingerne, at alle offentlige myndigheder bliver forpligtet til at anvende arbejdsklausuler og kædeansvar i kontrakter med private, ligesom myndighederne skal kontrollere og sikre sig, at kontrakterne bliver overholdt. Derudover vil Enhedslisten have kontrollen med social dumping fordoblet og give Arbejdstilsynet, Skat og Politi magt til at udstede skrappere bøder og til at stoppe arbejdet ved grove overtrædelser af reglerne.

Skatteydernes penge

Som det er nu, går skatteydernes penge i stort omfang til at understøtte social dumping. Det sker, når offentlige myndigheder skriver kontrakter med private virksomheder, men undlader at sikre sig, at arbejdet udføres på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Det skal være slut, siger Enhedslistens ordfører for indsatsen mod social dumping, Finn Sørensen.

- Det kan ikke være rigtigt, at skatteydernes penge skal bruges til at understøtte løndumping. Ved sidste finanslov lovede regeringen, at den ville indgå en forpligtende aftale med regioner og kommuner for at dæmme op for problemet. Der blev kun til en ligegyldig hensigtserklæring. Det er ikke godt nok.

500 millioner til statskassen

Det er ikke småpenge, statskassen går glip af. Et forsigtigt skøn, baseret på en udregning AE-rådet og LO har lavet, siger at den samlede indsats kan bidrage med 500 millioner kroner til statskassen. Men det er ikke det eneste formål med disse og andre indsatser mod social dumping, mener Enhedslisten.

Formålet er at sikre, at offentlige lønkroner ikke går til at understøtte løndumping, og at langt flere opgaver, både i det private og det offentlige tilfalder virksomheder, som overholder reglerne og som gerne vil leve op til normal dansk standard. Effekten vil være, at der bliver flere job til de mange arbejdsløse, det vil betyde en mere fair konkurrence for virksomheder, som har orden i sagerne, og det vil alt i alt være en god forretning for samfundet.

Blander sig ikke i overenskomst

Finn Sørensen slår fast, at forslaget ikke handler om, at Christiansborg skal blande sig i overenskomsterne på landets arbejdspladser.

- Her i landet er det arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og ansættelsesvilkår gennem kollektive overenskomster. Det skal Folketinget ikke blande sig i. Men vi skal sikre, at de love, der gælder for arbejdsmarkedet, bliver overholdt og vi skal give parterne de bedst mulige redskaber til at få de udenlandske virksomheder og arbejdere i tale, så de bliver organiseret, og der blive tegnet overenskomst.

Kontrol er godt, siger Finn Sørensen:

- Men dobbelt så meget kontrol, er dobbelt så godt, og derfor skal der sættes flere midler af til det, ligesom Arbejstilsynet, Skat og Politi skal have mere magt til at knalde synderne på stedet, siger han.

Forslaget er en del af de finanslovsforhandlinger, som i disse dage foregår mellem regeringen, Enhedslisten og oppositionen.

Læs hele udspillet her: 

BilagStørrelse
PDF icon social_dumping_udspil_2013.pdf64.04 KB
Onsdag, 30. oktober 2013 - 10:45

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]