Gå til hovedindhold

Gode forslag om straffesagsomkostninger

Bedre muligheder for en frisk start efter fængelsstraf forude.

Den nye betænkning fra Justitsministeriets Udvalg om Forebyggelse og Resocialisering rummer spændende bud på, hvordan man kan undgå, at de enorme sagsomkostninger, der pålægges straffedømte, stiller sig i vejen for en vellykket resocialisering.

Retsordfører Pernille Skipper siger:

- Det er rigtig glædeligt, at der med udvalgets betænkning omsider ligger nogle konkrete bud på, hvad man kan gøre ved det problem, at de enorme sagsomkostninger forhindrer en effektiv resocialisering. Udvalget var et resultat af en lang sej kamp for Enhedslisten i mange år, sidst i forbindelse med kriminalforsorgsforliget, og nu ser vi endelig et resultat, som kan fremme resocialiseringen og mindske antallet af ofre for fremtiden. Det er vi glade for.

- Hvis man gennemfører den ”betalingsevnemodel”, som flertallet lægger op til, vil det være et stort fremskridt, fordi der tages hensyn til den enkeltes betalingsevne, og fordi der opnås større gennemskuelighed.

- Vi ser dog helst, at man følger professor Flemming Balvigs mere vidtgående forslag og mindretalsindstilling, så man helt afskaffer sagsomkostninger i straffesager. På den måde vil man sikre den tiltaltes retssikkerhed og øge muligheden for, at han eller hun får et professionelt forsvar. Modellen er enkel og letgennemskuelig. Det er beklageligt, at udvalgets flertal forkaster modellen, fordi den angiveligt ligger uden for kommissoriet, der foreskriver, at merudgifter skal finansieres ved omprioriteringer. Det er ærgerligt, at udvalget ikke har fået frihed til at tænke helt frit uden at skulle tage hensyn til, at staten ikke må miste indtægter. Afskaffelsen af sagsomkostninger vil være den bedste løsning for retssikkerheden og resocialiseringen.

- Enhedslisten ser frem til det videre arbejde på dette vigtige område og håber, at udvalgets arbejde kan danne grundlag for konkret lovgivning allerede i denne folketingssamling, eftersom også flertallets ”betalingsevnemodel” vil være et stort skridt i den rigtige retning.

Tirsdag, 7. oktober 2014 - 14:28

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]