Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil stoppe privatiseringen på børneområdet

Store selskaber, der trækker million-overskud ud af driften af danske børnehaver og vuggestuer. Større sociale og etniske kløfter, og dårligere kvalitet. Det er den udvikling, som Enhedslisten frygter efter den forrige regering åbnede op for at private kan drive børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Nu kræver partiet, at privatiseringen af børneområdet stoppes og rulles tilbage som en del af en kommende finanslovsaftale mellem Enhedslisten og regeringen.

Før VK-regeringen trådte til var det ikke muligt for private selskaber at trække fortjenester ud af driften af børneinstitutioner. Men gennem en række lovændringer åbnede VK-regering op for at private virksomheder kan oprette private daginstitutioner eller overtage driften af kommunale og selvejende institutioner. På samme måde kan private børnepassere overtage den kommunale dagpleje.

Siden er der sket en markant vækst i antallet af private institutioner og privat børnepasning og antallet af børn i de private institutioner er fordoblet. Det bekymrer Enhedslisten. For selvom der stadig kun trækkes profit ud af få af de privatiserede institutioner, viser erfaringerne fra Norge og Sverige, at når først privatiseringen ruller, åbnes der et marked for private børnepasningskoncerner.

Det bekymrer også Enhedslisten, at en undersøgelse fra FOA viser, at privatiseringen på børneområdet øger de sociale kløfter mellem institutionerne, sådan som det også er erfaringen fra Norge og Sverige.

Endelig frygter Enhedslisten, at privatiseringen vil gå ud over kvaliteten. Både fordi private virksomheder kan være ansporet til at ansætte billigere ikke uddannet arbejdskraft, og fordi der på dagplejeområdet ikke stilles de samme kvalitetskrav til de private børnepassere, som til kommunale dagplejere.

Regeringen har tidligere lovet at igangsætte en undersøgelse af udviklingen, som skulle have været offentliggjort for et år siden, men intet er siden sket.  Derfor vil Enhedslisten under de kommende forhandlinger om finansloven kræve en ændring af dagtilbudsloven, der stopper privatiseringen på børneområdet.

 

Enhedslistens børneordfører Rosa Lund siger: 

- Børnetilbudsområdet er alt for vigtigt til at overlade til private selskaber, der først og fremmest tænker på at få et større overskud. Jeg frygter også, at vi vil se en voksende opdeling mellem rig og fattig allerede i børnehaven. Ligesom vi har set på privatskolerne.

- Det er ikke fornuftigt, at private koncerner skal tjene penge på børneområdet. Det er det offentliges opgave at stå for driften af dagtilbud for børn. Enten i den kommunale dagpleje, i kommunale daginstitutioner eller i selvejende daginstitutioner uden profit.

- Ved den første finanslov vi lavede med regeringen fik vi grebet ind overfor privatiseringen af sundhedsområdet. Nu er det tid til at få rullet VK-regeringens privatisering af børneområdet tilbage. De nuværende regeringspartier stemte under VK-regeringen imod privatisering af børneområdet, så vi forventer, at de også nu vil være med til at gøre op med privatiseringen på dette område. 

Baggrund:

1) Notat vedrørende privatisering på dagtilbudsområdet - FOA, oktober 2013

2) Notat om daginstitutionernes ejerforhold og børneklientellets sammensætning – Bureau 2000, april 2012

3) Notat om udviklingen i den private pasning – Bureau 2000 og FOA, oktober 2013-10-17

Onsdag, 30. oktober 2013 - 11:01

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Nyt fra afdelingen
13. aug – Frederikshavn
Ansvaret for dagpengenes fald
10. aug – Frederikshavn
68 er mere end nok
9. jul – Fagligt Landsudvalg
På vej mod en ny socialreform?
7. jul – Frederikshavn

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]