Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil forhindre stemmespild igennem valgforbund

At det nye parti Alternativet er blevet opstillingsparat, har på ny skabt debat om stemmespild. Partierne – især i rød blok – frygter, at Alternativet kan koste en potentiel rød valgsejr. Og de seneste meningsmålinger understøtter den frygt. Rød blok går ganske vist lidt frem i procent – men taber mandater, da Alternativet lander under spærregrænsen.

Enhedslisten stiller derfor nu beslutningsforslag, som skal mindske risikoen for stemmespild og sikre en yderligere demokratisering af valgsystemet. Forslaget vil pålægge regeringen at undersøge forskellige modeller, så valgloven i højere grad kan sikre »en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne«, som det er formuleret i grundlovens paragraf 31.

Gruppeformand Stine Brix siger:

- Vi vil have et demokrati, hvor Folketingets sammensætning kommer så tæt som muligt på, hvordan befolkningen stemmer. Det er faktisk ikke tilfældet i dag, hvor alle, som stemmer på partier, der ikke opnår to procent, slet ikke bliver talt med.

- Det er udemokratisk, at vi kan ende i en situation, hvor der er et flertal i befolkningen, som ønsker en rød regering, men på grund af de nuværende regler ender med en blå regering. Det samme kan gøre sig gældende den anden vej.

- Jeg synes, det er oplagt at bruge erfaringerne fra for eksempel kommunalvalg og valg til Europaparlamentet, hvor vi har valgforbund, som betyder, at ingen stemme går til spilde. Det har vi ikke til et folketingsvalg i dag. En anden mulighed er at kigge på spærregrænsen. Det vigtigste er, at vi finder en model, hvor alle stemmer så vidt muligt bliver afspejlet i, hvordan Folketinget bliver sat sammen.

- Jeg mener at det første skridt bør være, at regeringen fremlægger en række forskellige modeller til, hvordan man ville kunne lave valgforbund ved et folketingsvalg, og hvilke fordele og ulemper, der ville være ved forskellige modeller.

Baggrund:

Blandt de ideer, der skal indgå i en sådan undersøgelse, er indførelse af muligheden for valgforbund ved folketingsvalg og en afskaffelse af spærregrænsen på 2 procent. Enhedslisten ønsker de to ideer undersøgt hver for sig og i kombination. Samtidig vil beslutningsforslaget lægge op til en undersøgelse af forskellige modeller for regler om valgforbund ved folketingsvalg.

Enhedslisten mener, at de nuværende regler er problematiske af flere årsager:

  • Stemmespild kan – i dag eksemplificeret ved Alternativet – betyde, at et rødt flertal i befolkningen ikke nødvendigvis sikrer et rødt flertal i Folketinget. Det skete ved valget i 1988, da fire mindre venstrefløjspartier samlet opnåede 4,9 procent af stemmerne, uden at nogen af partierne kom i Folketinget. 
  • Det er udemokratisk, at et parti kan få stemmer nok til tre mandater (eller 1,9 procent) uden at komme ind.
  • De nuværende regler påvirker i sig selv valgresultatet til skade for små partier, fordi nogle vælgere muligvis afholder sig fra at stemme på deres foretrukne parti, hvis det i meningsmålingerne ligger under eller omkring spærregrænsen.

Ved at indføre valgforbund ved folketingsvalg kan det sikres:

  • At vælgerne kan stemme ud fra politisk overbevisning – ikke taktiske overvejelser. 
  • At en større del af vælgerne opnår politisk repræsentation, hvilket vil styrke Folketingets demokratiske legitimitet.
  • At der ikke opstår misforhold mellem et politisk flertal i befolkningen og et politisk flertal i Folketinget, som det var tilfældet i 1988, og som det kan ske igen i 2015, hvis Alternativet får et valgresultat lige under 2 procent samtidig med, at et flertal af vælgerne har stemt på rød bloks partier. 
Fredag, 6. marts 2015 - 11:24

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]