Gå til hovedindhold

Det mener vi om ældrepolitik

Krav til ældrepolitikken
Vedtaget på Enhedslistens 12. årsmøde 1. april 2001

1. Satsreguleringen skal forbedres væsentligt.
Siden 1990 har et flertal af politiske partier på Christiansborg udsat de omkring 2 millioner, der er på overførselsindkomst er for et gement tyveri. Satsreguleringen tager nemlig ikke udgangspunkt i den reelle lønudvikling idet pensionsindbetalinger til diverse arbejdsmarkedspensioner holdes uden for. Desuden tager man hver gang (hvis reguleringen er på mere end 2 %) 0,3 % af den beregnede satsstigning, til satspuljen. "Sukkerskålen" (satspuljen) bliver herefter fordelt bag lukkede døre af forligspartierne til diverse sociale projekter m.v. Resultatet er temmelig rystende. En lang række projekter til hundreder af millioner hvert år siden 1990 er blevet betalt af landets fattigste, hvis forsørgelsesgrundlag år for år forringes i forhold til den almindelige lønudvikling.
Satsreguleringen skal fremover ske fuldt ud på baggrund af den reelle lønudvikling.

2. Den Sociale Pensionsfond skal bruges til at udløse den lovede tillægspension.
Den 4. juni 1970 vedtog Folketinget loven om Den sociale pensionsfond, hvori der står: "Med henblik på ydelse af en tillægspension til personer, der oppebærer folke-, invalide- eller enkepension, opkræves et særligt folkepensionsbidrag ." Af bemærkningerne fremgår, at tillægspensionen gennemføres gradvist fra 1976. Alle lønmodtagere under 67 år har i 11 år, efter lovens vedtagelse, indbetalt penge til denne fond.
De opsparede tillægspensioner må komme til udbetaling, sådan som der er lagt op til i den retssag, der nu er i gang mod staten. Civilretsdirektoratet har bevilget fri proces. Dermed kan sagen efter 20 års ping-pong afgøres ved en domstol.

3. Kommunernes forvaltning af hjemmehjælp, plejehjem og beskyttede boliger skal strammes op.
Der skal føres en menneskelig personalepolitik, der sikrer både et veluddannet personale og normeringer, der modsvarer de reelle behov, således at livsvilkårene forbedres både for ansatte og pensionister. Derudover skal den demokratiske kontrol med kommunernes prisfastsættelse og prispolitik skærpes, således at pensionisternes økonomi ikke udhules af urimelige prisforhøjelser, og således at der ikke opkræves moms af sociale ydelser. Samtidig skal det sikres, at alle har et rimeligt beløb tilbage til aviser, briller , forsikringer, gaver, telefon, transport, tøj samt til ferier og øvrige personlige fornødenheder, når kommunen fastsætter de lokale priser.
Kommunernes personalepolitik vedrørende hjælp til pensionister skal, ligesom pensionisternes »lommepengebeløb«, forbedres kraftigt

4. Aldersdiskrimineringen skal fjernes fra alle love og fra forvaltningen af disse i kommuner, amter og styrelser.
Der skal være lige adgang til f.eks. behandling og genoptræning for alle uanset alder. Der er f.eks. i dag ingen af landets 9 genoptræningscentre for hjerneskadede, der behandler folkepensionister og efterlønnere, fordi behandling forudsætter betaling fra hjemkommunen, som prioriterer personer i den erhversaktive alder. Også børn under 16 år diskrimineres på dette område.

5. Øget solidaritet mellem de 2 aldersgrupper; unge og gamle.
Gennem et stykke tid har Enhedslisten arrangeret møder, der skal sikre brobygning mellem de 2 generationer, og samtidig være et modsvar til "Ældrebyrde" og "Pensionsbombe" påstande.
Møderne har faktisk vist, at der er interesse for at imødegå medier og politikere, som puster til ilden og forsøger at grave grøfter mellem unge og gamle, måske efter del-og-hersk-politikken.
Afdelingerne opfordres til at arrangere sådanne møder, det vil være et relevant indslag også i kommunalvalgkampen.

6. Folkepensionen skal bevares og hæves til max. dagpengeniveau.
Folkepensionen skal bevares og den månedlige pensionsudbetaling skal svare til max. dagpengesatsen. Samtidig skal individuelprincippet indføres, således at alle har ret til pension alene med udgangspunkt i egne økonomiske forhold.

Mandag, 1. april 2002 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]