Gå til hovedindhold

derfor skal vi have en pensionsreform nu!

Derfor skal vi have
en pensionsreform nu!

Af Jette Gottlieb MF/Enhedslisten

Du har rygsmerter der medfører at
du næsten har mistet bevægeligheden, du har smerter i leddene,
slidgigt i arme og hænder, hals og nakke, knæ og ben. Du har
mistet følelsen i fingrene og du får stadig sværere
ved at klare de mest almindelige ting. Bare det at komme ud af sengen og
få tøj på er forbundet med smerter. I de første
mange år klarer du dig igennem med at spise bunker af smertestillende
piller, men det hjælper ikke. Tværtimod bliver det værre
for du er nødt til at gå på arbejde og fortsætte
med de samme belastende bevægelser. En dag kan du ikke mere. Kroppen
er slidt ned. Du kan ikke længere passe dit arbejde og du kan ikke
længere leve et normalt liv i din fritid.

Det er syersker, hjemmehjælpere og
rengøringsfolk som oplever denne situation, men det kan være
også være murerarbejdsmænd, slagteriarbejdere og mange
andre. I perioden 1991 til 1997 blev hele 6,6 % af KADs medlemmer gjort
til førtidspensionister. Blandt alle andre lønmodtagere er
tallet 2,8 % for kvinder og 2,5 % for mænd.

Det er et problem for samfundet, for pensioner
er dyre. Men det er et endnu større problem for de mennesker det
rammer. Vi har nemlig et dybt forældet pensionssystem, der oven i
købet er i gang med at nedbryde enhver form for retssikkerhed.

Fremover dækker staten kun 35 % af
udgifter til pension,. Resten skal kommunerne afholde. Det skulle tilskynde
dem til at revalidere folk. I virkelighedens verden betyder det blot at
de nægter folk den pension de har krav på.

I disse tider giver kommunerne rask væk
folk afslag på pension. Også selvom både praktiserende
læger og speciallæger med klare ord tilkendegiver at folk er
syge og uarbejdsdygtige. Mange skader i bevægeapparatet som invaliderer
folk anerkendes ikke. Og hvor man ud fra tidligere praksis ville tilkende
den mellemste pension, fedter kommunen og nøjes med den laveste
sats, som ingen kan leve af. Folk henvises til et fleksjob som ikke er
der eller til bistandshjælp. Ofte får de slet ingen ting hvis
manden har normal arbejdsindtægt. Samtidig overholder kommunerne
ikke loven om, at de skal følge op på de langtidssyges situation
efter 8 uger og sætte ind med hjælp til hurtig revalidering
eller omskoling. Oveni i afslaget på pension følger også
at folk forhindres i at få udbetalt penge fra invalideforsikringer,
som de har betalt til gennem en årrække. Udbetalingen gøres
nemlig afhængig af den pensionsstørrelse de tilkendes. Retssikkerheden
kan unægtelig være meget svær at få øje
på.

Regeringen og kommunerne står i et
underligt vadested. Socialminister Karen Jespersen og den radikale Anders
Samuelsen har udviklet et kunstigt verdensbillede, hvor alting handler
om virksomhedernes sociale ansvar og drømmen om de 40.000 fleksjob,
der skal minimere antallet af danskere på førtidspension.
Man leger tilmed med tanken om ,at folk under 50 år slet ikke skal
kunne få tilkendt en førtidspension. Uanset hvor mange lastbiler
de er blevet kørt ned af og hvor mange kraner de er faldet ned fra,
så skal der være socialt ansvarlige virksomheder til at tage
over. Og det venter vi så alle sammen på skal blive til virkelighed..
.

En oprindelig smuk tanke om det rummelige
arbejdsmarked med plads til, at alle kan deltage efter evne og lyst, har
vendt vrangen ud og er blevet sin egen karikatur. For mens vi venter på
Karen Jespersens luftkasteller skal udmynte sig i en pensionsreform til
næste år eller næste år igen (?) efterlades syge
og nedslidte mennesker uden forsørgelsesgrundlag og uden retssikkerhed.

Den holder ikke fru Jespersen. Vi kan simpelthen
ikke være det bekendt. Der er rent faktisk et flertal i folketinget
til venstre for midten som burde kunne lave en anstændig pensionsreform.

En kommende pensionsreform som kunne tage
udgangspunkt i følgende:

tildeling af pension skal være uafhængig
af alder og ægteskabsstatus, og det skal ske ud fra en funktionsevnekriterium.
Det nytter ikke at vi spiser folk af med en meget lav sats ud fra en teoretisk
arbejdsevne, når de ikke har en jordisk chance for at få et
job.

De kommunale lægekonsulenters rolle
skal præciseres, således at de ikke egenhændigt kan underkende
vurderinger fra både praktiserende læger og speciallæger
og træffe afgørelser uden at have set ansøgeren for
deres øjne

En pension skal sikre modtageren et rimeligt
forsørgelsesgrundlag. Der skal fremover kun være én
sats, der som minimum skal svare til højeste dagpengesats.

Vi ser gerne en større brug af fleks-
og skånejob som giver mulighed for at supplere pensionen op til en
vis grænse uden modregning. Men folk der arbejder i fleksjob skal
sikres samme rettigheder på arbejdsmarkedet som alle andre. Herunder
medlemskab af a-kasse, efterløn etc.

Fleksjob skal være et frivilligt tilbud
og et fleksjob skal udformes så der tages tilstrækkeligt hensyn.

Folk som er så invaliderede at de aldrig
vil være istand til at bestride et skånejob, eller som kommunen
ikke ser sig istand til at skaffe et skånejob inden for en rimelig
frist, skal modtage et særligt tillæg som kompenserer for erhvervsudygtighed.

Handicapkompenserende tillæg skal ind
under serviceloven og gøres uafhængig af alder. Bare fordi
man er blevet 65 og overgår til folkepension har man stadig særlige
udgifter til hjælpemidler, særlige boligforhold og transportbehov.

 
En førtidspensionsreform koster
penge. Men et velfærdssamfund kan ikke være bekendt at lade
folk sejle deres egen sø fordi regeringen er for konfliktsky til
at tage denne konfrontation. Naturligvis skal vi fremover have færre
førtidspensionister. Men det handler ikke om at fratage folk et
forsørgelsesgrundlag men om at skabe et bedre arbejdsmiljø
og et mindre arbejdspres ikke mindst inden for det offentlige, som i dag
er den største leverandør af førtidspensionister.
 

Fredag, 26. marts 1999 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]