Gå til hovedindhold

Demokratiske begrænsninger i Folketinget

Forceret tempo og vigtige dokumenter på engelsk forhindrer seriøst arbejde med beslutninger om så alvorlige ting som krigsdeltagelse.

Det sidste døgn, hvor Folketinget skulle tage stilling til dansk deltagelse med bombefly i Irak, var ingen undtagelse. Der blev dispenseret fra Folketingets forretningsorden, så både 1. og 2. behandling kunne foregå på samme dag.

Udenrigsordfører Christian Juhl siger

- Det er et stort problem, at vigtige papirer i sagerne alene foreligger på engelsk. Det drejer sig f.eks. om FN-resolutionerne, der beskriver de folkeretslige betingelser. Det vanskeliggør Folketingets arbejde og afskærer store dele af befolkningen i at følge Folketingets beslutninger.

- Det er ingen let sag at sætte sig ind i komplicerede folkeretslige spørgsmål på engelsk. I den sidste behandling drejede det sig om FN's sikkerhedsrådsresolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014, som begge handler om konflikten i Irak.

- Jeg har hver gang, vi har skullet tage den slags beslutninger, bedt om at få papirerne oversat, men ministrene har afvist. Derfor fremsætter jeg nu et beslutningsforslag i Folketinget om, at vigtige informationer også skal gives på dansk.

Torsdag, 2. oktober 2014 - 14:35

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]