Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Feminismearbejdet i fokus

Vikardækning i Folketinget, feminisme og partiskat var i fokus på hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober.

Vi startede med en redegørelse fra Forretningsudvalget for forløbet i forbindelse med udskiftning af vikar ved Eva Flyvholms kommende barsel. Der var her besøg af Jonathan Simmel og efterfølgende debat. Konklusionen blev, at Forretningsudvalgets redegørelse blev taget til efterretning. Yderligere informationer kan fortsat findes på Netforum.

Feministisk delprogram i støbeskeen

Et udkast til en arbejdsplan, som arbejdsgruppen bag feminismeseminaret har lavet, blev også drøftet. Seminaret blev afviklet den 17. september og åbnede med oplæg fra vores politiske ordfører og ligestillingsordfører, Pernille Skipper. Derudover bød seminaret på workshops, debat og gæstetalere fra blandt andet Sverige. Der er kommet en masse rigtig godt materiale ud af seminaret, som den netop nedsatte skrivegruppe arbejder videre med. Det endelige resultat – et udkast til vores kommende feministiske delprogram – kommer ud i det nye år i god til inden årsmødet. Der var på seminaret også interesse for partiets interne feministiske praksis. Der nedsættes en arbejdsgruppe separat fra skrivegruppen, der skal arbejde med det.

Man skal ikke tabe penge på partiarbejde

Hovedbestyrelsen drøftede også partiskatteregler. Der blev fremlagt et udkast til kommende regler, der er udarbejdet af Hovedbestyrelsens partiskattegruppe. De nye partiskatteregler gælder fra næste kommunalvalg, og kompetencen til at vurdere og nedsætte partiskat vil herefter ligge i Enhedslistens forretningsudvalg. Man vil have mulighed for at frikøbe en dag om ugen, og Forretningsudvalget har mulighed for at træffe afgørelse om andet i særlige tilfælde. Hovedreglen er, at man ikke må tabe penge på at repræsentere Enhedslisten i kommunalbestyrelser.

Der blev på mødet nedsat en skrivegruppe, der skal lave et udkast under titlen ”Hvad vil Enhedslisten”, et papir, der skal kortlægge vores retning og pejlemærker på sigt.

Til sidst var der fremvisning af forskellige forslag til partiets grafisk udtryk, og der blev valgt nogle retningslinjer for det videre arbejde.


Maja Wolff Albrechtsen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]