Gå til hovedindhold

Budgetforhandlinger: De gode, de onde og de virkelig grimme

I landets kommuner og regioner har Liste Ø’s folkevalgte brugt den seneste tid på at forhandle om næste års budgetter. Mange steder fik forhandlingerne en lykkelig afslutning, mens forringelser udelukkede aftaler andre steder. Rød+Grøn har samlet et udpluk af budgethistorierne.

 

Odense: Skatten hæves, velfærden styrkes

Brian Skov Nielsen, Ulla G. Chambless og Per Berga Rasmussen

Sammen med resten af rød blok har vi lavet et forlig, der hæver skatten med en velfærdsprocent. På sigt vil det tilvejebringe 300 mio. kr. til den fælles velfærd for børn, unge, ældre og handicappede.

Allerede næste år henter vi 127 mio. kr. hjem til mere og bedre velfærd. Til flere pædagoger, en forstærket indsats for udsatte børn og unge og en bedre folkeskole. Vi får knap 32 mio. kr. til at investere i flere hænder på vores plejecentre og gøre noget ved uligheden i alderdom.

Forliget forbedrer også muligheden for at nedbringe ledigheden, så vi får gjort noget ved uligheden. Konkret er der afsat 60 mio. kr. til f.eks. investeringer i flere sagsbehandlere og 10 mio. kr. ekstra allerede i 2017. Vores sagsbehandlere og socialrådgivere knokler hver dag. Nu får de et tiltrængt løft, der giver færre sager og dermed reel mulighed for at hjælpe de ledige videre.

Der er også fundet penge til at styrke de frivillige foreninger og organisationers arbejde.

Aalborg: Ingen hjælp til reformramte

Lasse P. N. Olsen, Per Clausen og Cæcilie Andersen

Budgetforhandlingerne i Aalborg afslørede desværre, at der ikke hos de øvrige partier var nogen vilje til at hjælpe de mennesker, der rammes af regeringens nye fattigdomsydelser. De fleste besparelser, som rammer de socialt udstødte, bliver fastholdt. I stedet valgte man at forære fire mio. kr. til Aalborg Erhvervsråd.

Aalborgs visioner om at være en grøn foregangsby led også et afgørende nederlag. Der er stort set ikke afsat nogen penge til grønne investeringer og udviklingen af den kollektive trafik bliver sat i stå.

Hertil kommer, at de foreslåede besparelser på skoleområdet stort set opretholdes. Vi foreslog forgæves, at forringelserne på driften i folkeskolen blev fjernet ved at reducere anlægsbudgettet og ved at udvide servicerammen med de 10 mio. kr., som i budgetforslaget trækkes ud af driften for at give skolerne mulighed for at bruge deres opsparede midler. Dette ville ligge i direkte forlængelse af KL’s opfordring om at flytte penge fra anlæg til drift.

Vejle: Skatten fastholdes og serviceniveauet hæves

Lasse Egelund

Vores vigtigste princip, at afvise den mindste forringelse samt støtte den mindste forbedring i serviceniveauet, er opfyldt i budgetforliget. Vi havde også krav om, at skatter og afgifter ikke skulle falde. Alle disse forudsætninger blev opfyldt, og derfor gik vi med i aftalen.
Vi bruger årligt over 25 mio. kr. mere på tiltag, der øger kommunens serviceniveau. Mange af Enhedslistens mærkesager er indeholdt i forbedringerne. Det opsøgende sociale arbejde fortsætter, herunder gadesygeplejersken, spor18, en pulje til socialt arbejde og ungepensionatet.

Folkeskolen styrkes med 20 millioner ekstra. Dog vil det pga. af øget elevindtag ikke betyde et øget forbrug per elev, så Vejles folkeskoler forringes reelt. Men 20 millioner fjerner størstedelen af forringelsen.
Vi kunne have ønsket os flere midler mange steder, der er for eksempel over én milliard kr. i kommunens opsparing, så der er i stor grad muligheder for at bringe Vejle kommune meget længere frem på serviceniveauet.

København: Ungdomsboliger, sociale normeringer og øget tilgængelighed

Rikke Lauritzen

I hovedstaden gik Enhedslisten med i budgetaftalen, der giver nogle klare forbedringer for københavnerne. Vi har sikret over 80 mio. kr. til ungdomsboliger, og der gives 30 mio. kr. ekstra til børnehaver med social slagside, så de får flere voksne per barn.

Cyklerne og den kollektive trafik prioriteres frem for bilerne i form af udbygning af cykelstier og nye busruter.

En stor mangel er vores ønske om mere tid til forberedelse for lærerne. Til gengæld fortsætter renoveringen af folkeskolerne, ligesom 17 legepladser på skoler og daginstitutioner skal renoveres. Fortov, cykelstier og veje bliver også renoveret. Vi har også langt om længe fået penge til tilgængelighed for mennesker med handicap, så byens rum for alvor kan blive for alle.

Mange projekter, der stod til at lukke er blevet reddet. Heriblandt er Byoasen, Sjællandsgade Bad, Ungdomshuset, Folkets Hus, Snabslanten, Gadepulsen, Linie 14, Morgencafeen, Reden, Fakti, Thorvaldsen og Settlementet.

Holbæk: Gigantiske velfærdsbesparelser og gaver til erhvervslivet

Karen Thestrup Clausen

For tredje år i træk blev Enhedslisten holdt ude af budgetforhandlingerne i Holbæk. Det endte med et budgetforliget mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der indeholder besparelser for i alt 195,8 mio. kr. i 2017. I 2018 lægges der op til at spare 238,6 mio. kr.

Også i år fremlagde Enhedslisten et selvstændigt budgetforslag. Som altid fik vi at vide, at det var urealistisk og uansvarligt. Men havde vi gennemført de forslag, som vi stillede de forrige år, havde kommunen haft omkring 80 mio. kr. mere i skatteindtægter. Desværre har et massivt flertal sagt nej til små skattestigninger og dermed fjernet grundlaget for at bevare velfærden.
Byrådet har til gengæld givet erhvervslivet gaver. Dækningsbidraget og gebyret for byggesagsbehandlingen afskaffes, og støtten til erhvervsrådets arbejde øges. Kommunen har betalt adskillige erhvervsrejser til Kina – uden udsigt til nogen gevinst for andre end dem, der har en virksomhed, som ønsker at sende produktionen ud af landet.

Aarhus: Solidt løft til voksne med handicap og mod fattigdom

Maria Sloth, Jette Jensen og Peter Hegner Bonfils

Enhedslisten har sat kraftige rød-grønne aftryk på budgetforliget i Aarhus. Det er et forlig, der over fire år giver 1,3 milliarder kr. ekstra til de store velfærdsområder.

Der er afsat 54 mio. kr. ekstra om året til voksne med handicap. Der bevilges aflastning af pårørende til demente, og der gives et særligt ferietilbud til ældre med handicap.

Vi har fået de andre partier med på at afbøde den voksende fattigdom i vores by. Der bliver oprettet en række ordinære småjob til de kontanthjælpsmodtagere, der står til at blive ramt af 225 timers-reglen. Det kan redde en hel del aarhusianske familier fra truende fattigdom.

Enhedslisten har fået penge til en klimaplan og 10 mio. kr. til skovrejsning, som dobles op af Aarhus Vand. Det er til rigtig stor gavn for biodiversitet og klimaet.

På kulturområdet sikres penge til bl.a. Kvindehuset, Museum Ovartaci, Ungdomskulturhus, De Splittergale og Stadsarkivet. Og så har vi fundet penge til cykelstier i midtbyen og trafiksanering i Latinerkvarteret.

Region Hovedstaden: Langt fra godt nok

Susanne Langer og Tormod Olsen

Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen, der nedlægger 900 stillinger ud af omkring 38.000 i regionen. Oven i det skal personalet endnu engang løbe to procent hurtigere, som følge af kravet om øget produktivitet.

Partierne har lyttet til vores kritik af den voksende leasinggæld. Der investeres i stedet for at lease nyt apparatur, og der afdrages på leasinggælden, hvis der er penge til overs. Det er godt, at der ikke spares helt så meget på psykiatrien, medicinske senge, jordemoderkonsultationer, akutklinikker og Ernæringsenheden på Rigshospitalet, som der var lagt op til. Men der er stadig tale om forringelser, som vil kunne mærkes.

Regionens kollektive trafik i var truet af besparelser på omkring 40 mio. kr. Enhedslisten foreslog at finde pengene ved at reducere bl.a. støtten til erhvervslivet og forlod budgetforhandlingerne, da der ikke var flertal for det. Aftalepartierne har reduceret besparelserne til 18,7 mio. kr. Men besparelsen vil stadig betyde en alvorlig forringelse af den kollektive trafik.

Foto: I Holbæk har indbyggerne i stor stil demonstreret imod kommunens omfattende nedskæringsplaner.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]