Gå til hovedindhold

Derfor vil vi bryde med EU

I Enhedslisten ønsker vi et samfund, hvor demokrati, miljømæssig bæredygtighed og lighed driver udviklingen, og hvor solidaritet går på tværs af grænser – også uden for EU. Enhedslisten ser EU som et redskab, der skal styrke markedskræfterne på bekostning af mennesker, miljø og demokrati. Derfor er vi EU-modstandere.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Lige siden etableringen af Kul-­ og Stålunionen i 1951 har EU, som unionen kaldes i dag, først og fremmest arbejdet for at pleje erhvervslivets interesser. Kernen i EU er det indre marked, hvor varer, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser kan bevæge sig uhindret i jagten på profit. Resultatet er blevet et pres for at forringe velfærd, løn­, arbejdsforhold, miljø, natur, forbrugerbeskyttelse og dyrevelfærd i lande eller sektorer med de bedste forhold.

EU stiller sig imidlertid ikke tilfreds med at gennemtrumfe markedsfundamentalismen inden for unionens grænser. EU arbejder også målrettet for at skaffe europæiske koncerner større markeder og mere frihed til at hente profit i resten af verden. Dermed bidrager EU afgørende til at fastlåse landene i Det Globale Syd i et afhængighedsforhold til de højtudviklede kapitalistiske lande og til at fastholde befolkningerne i fattigdom.

Linjen kan ikke ændres

I et demokrati kan befolkningen vælge en ny regering til at ændre på politikken. Men i EU er den grundlæggende politiske linje traktatfæstet, hvilket gør den umulig at ændre gennem nyvalg.

Enhedslisten er et socialistisk parti. Vi ønsker grundlæggende samfundsforandringer, hvor almindelige menneskers interesser og hensynet til miljøet vejer tungere end hensynet til det frie marked. Denne politik står i modsætning til EU’s traktatgrundlag. Derfor går vi ind for dansk udmeldelse af EU.

Læs meget mere om Enhedslistens EU-politik find hele vores EU-delprogram her.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Netværk for nye og gamle medlemmer af Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten er kollektivt medlem af Folkebevægelsen. På årsmødet i år vedtog vi en opfordring til alle afdelinger og medlemmer om at være med til at opbygge nye eller styrke eksisterende Folkebevægelse-komiteer.

Der er brug for at styrke modstanden mod TTIP, TISA og CETA. Måske skal der stemmes om Europol. Der skal udvikles alternativer, og EU skal på dagsordenen også i hverdagen. Her er Folkebevægelsen en vigtig samarbejdspartner.

Tilmelding kan ske til: Enhedslistens landskontor, [email protected]

Ansvarlige: Lole Møller, [email protected], Lasse Olsen, [email protected], og Flavia Oregon, [email protected].

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]