Gå til hovedindhold

SU er en genial investering

Regeringen vil skære i studerendes støtte og fjerne det sjette SU-år. Hvis forringelserne bliver gennemført, bliver det sværere at gennemføre et studie og få råd til bolig, mad og bøger undervejs. Især for studerende, der ikke kommer fra velhavende hjem.

Eva Flyvholm, uddannelsesordfører

En stor dansk undersøgelse har dokumenteret, at da man hævede SU-beløbet og forbedrede systemet i 1988, fik det flere studerende til at gennemføre deres uddannelse. Effekten var størst blandt de unge, der ikke kom fra en akademisk eller velhavende baggrund. Et uafhængigt forskerpanel nedsat af Dansk Magisterforening har draget samme konklusion: Lavere SU og højere lån påvirker både optag, uddannelsesvalg, gennemførselstid og frafald, og SU-forringelser rammer altid socialt skævt.

Boligpenge – ikke cafépenge
Mange borgerlige forsøger at fremstille livet på SU som luksuriøst. Fakta er dog, at knapt halvdelen af de studerende bruger over 80 procent af deres SU på boligudgifter. Næsten hver fjerde bruger faktisk hele SU’en på husleje, og der er stor efterspørgsel på kollegier og ungdomsboliger.

Det er altså en myte, at SU er lig med lækker kaffe og mærketøj. For langt de fleste studerende er der tale om boligpenge, som ikke levner meget til andet end nødvendigheder som bøger og mad. Man bør derfor rose SU’en for at være et tilskud, der gør, at studerende kan klare sig med mindre end fuldtidsarbejde ved siden af studierne uden at pådrage sig livstidsgæld.

Kortsigtet nedskæringspolitik
Regeringen vil skære i SU’en for bl.a. at få råd til flere topskattelettelser. Argumentet er, at uddannelse er den enkeltes ansvar og en personlig investering – og at det er helt fair, at de studerende må stifte gæld, for hvis de kommer til a tjene mange penge senere, får de jo glæde af topskattelettelserne.

Men uddannelse er ikke en garanti for at blive velhavende. Og det er da først og fremmest en samfundsinvestering. Vi har en fælles interesse i at sikre mest mulig lige adgang til uddannelse, så flere uddanner sig. Det er en gevinst for hele samfundet – i viden og dannelse såvel som i kolde kontanter. Derfor er det på alle måder kortsigtet, at regeringen har skåret milliarder på uddannelse og forskning og nu vil forringe SU’en.

 

Det har Enhedslisten og SUF gjort

- Oprettet Aktivistisk Uddannelsesnetværk.
- Kaldt ministeren i samråd og stillet spørgsmål.
- Indkaldt til SU-debat i Folketinget den 10 november med S, SF, Radikale og Alternativet.
- Indkaldt til stor demonstration den 13. oktober med Uddannelsesalliancen.
- Stillet forslag om at forbedre SU.
- Arrangeret eksperthøring om SU i uddannelsesudvalget.
- Holdt møder med elev- og studenterbevægelsen og fagforeninger.
- Lavet aktioner og fest for SU.
- Holdt fyraftensmøder, debatter og afdelingsmøder om SU.
- Skrevet pressehistorier, kronikker, blogs mm. om SU.
- Lavet SU-kampagne med bl.a. delebilleder på Facebook.

  Foto: Uddannelsesalliancen

  Fra Rød+Grøn:

  Faktaboks:

  Det mener vi om SU

  SU’en skal være med til at sikre, at alle får lige adgang til uddannelse, at elever og studerende kan prioritere fordybelse i deres studie og at flere gennemfører en uddannelse. SU muliggør, at unge kan leve et fornuftigt liv og opnå en vis økonomisk uafhængighed. Derfor ønsker vi at bevare SU’en og vil gerne forbedre systemet:

  • Først og fremmest vil vi standse regeringens nedskæringer på både uddannelse og SU.
  • Vi vil fjerne den systematiske nedregulering af SU, der har stået på siden 2013.
  • På længere sigt ønsker Enhedslisten at hæve SU’en.
  • Vi har foreslået at forbedre renten på SU-lånet.
  • Vi vil forbedre SU-fleksibiliteten på nogle områder i forbindelse med sygdom, barsel og praktik.
  • Vi vil bibeholde muligheden for SU og et trygt uddannelsessystem – også for dem, der ikke tager den direkte vej. Derfor: ingen SU-straf hvis man starter senere, mulighed for omvalg og bibeholdelse af sjette SU-år.

  Kontakt Enhedslisten

  Landskontoret
  Studiestræde 24, 1.
  1455 København K
  Tel. +45 33 93 33 24
  CVR-nr. 18289393
  [email protected]

  Folketingsgruppen
  Folketinget
  DK-1240 København K
  Tel. +45 33 37 50 50
  [email protected]