Gå til hovedindhold

Boligforslag tilgodeser de rigeste

Regeringen har fremlagt et forslag til en ny boligbeskatning, der skal afløse det nuværende boligskattestop. Selvom det indeholder positive elementer, er forslaget samlet set socialt skævt. Det vurderer Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund.

Jonas Kylov Gielfeldt, økonomisk rådgiver

De rigeste skal i fremtiden betale mindre i boligskatter i kroner og øre, hvis det står til regeringen. Det sker ved at nedsætte satserne for både ejendomsbeskatning og grundskyld i 2021. Samtidigt vil boligejere, der får store stigninger i boligskatten, modtage en skatterabat, så længe de bliver boende. Dette tilgodeser især de dyre ejerlejligheder og villaer, der får den største skattereduktion med det nye system.

- Boligskatteforslaget vil tilgodese de millionærer, der ejer meget dyre huse – ligesom de er blevet ved alle de seneste skattereformer og af det boligskattestop, Anders Fogh indførte i nullerne, påpeger Rune Lund.

Han ser også en markant geografisk skævvridning i regeringens plan.

- Skatterabatterne vil tilgodese hovedstaden og Nordsjælland på bekostning af landområderne. Og så vil de nuværende boligejere blive stillet langt bedre end de unge mennesker, der skal ind på boligmarkedet.

Enhedslisten vil desuden have undersøgt, hvad forslaget betyder for personer, der bor i lejebolig eller andelsbolig.

- Det er helt afgørende for os, at disse grupper ikke endnu en gang overses eller ligefrem taber på planen, understreger Rune Lund.

Beskatning ved salg er positivt

Enhedslistens skatteordfører blev dog positivt overrasket over at se regeringen foreslå en model, hvor man indefryser boligskatten, hvis ejendomsværdiskatten eller grundskylden løber fra lønudviklingen. Den indefrosne skat betales, når huset sælges og man står med pengene i hånden.

- Det er en model, der flugter med de tanker om boligbeskatning, som Enhedslisten i årevis har arbejdet for, fordi den sikrer både tryghed og en retfærdig beskatning.  Enhedslisten ønsker, at boligbeskatning i højere grad end i dag skal ske, når man sælger sin bolig. Indtil nu har der ikke været flertal for denne tilgang, så det er meget positivt, at regeringen nu har taget tanken til sig, siger Rune Lund.

Fotograf: News Øresund - Johan Wessman CC BY 2.0

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Det mener Enhedslisten om boligskat – hvis vi måtte bestemme det hele selv

Den eksisterende grundskyld bevares for ejerboliger og reguleres i takt med værdistigningen (jo mere attraktiv jord, man har rådighed over, desto mere skal man betale).

Arbejdsfri gevinster på det, at eje jord og ejendom, skal beskattes med en skat af salgsgevinsten, når den realiseres. Skatten beregnes af salgsprisen minus købsprisen og fraregnet egentlige, dokumenterbare forbedringer af ejendommen. Der tages hensyn til inflation. Skatten skal mindst svare til den maksimale personskat, og den forfalder også i det omfang, en gevinst belånes med henblik på forbrug. Der ydes ikke fradrag ved tab på eje af jord og ejendom. Skatten kan indefryses i forbindelse med køb af en ny ejendom men forfalder, når ejeren forlader ejendomsmarkedet eller belåner en gevinst.

Indtil en sådan beskatning af værdistigningen er indført, udfases skattestoppet for ejendomsværdiskatten.

Når salgsgevinstskatten er indført, udfases ejendomsværdiskatten.

Rentefradrag på eksisterende boliglån fastholdes efter de gældende regler, men renter på nye lån giver ikke rentefradrag. Afdragsfrie lån, flekslån, SDO-lån og andre tilsvarende lånetyper udfases.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]