Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Brexit - de fattiges veto

Oven på årsmødets beslutning om selvstændig opstilling – og efter det engelske flertal for at forlade EU – tog hovedbestyrelsen fat på diskussionen om udmøntningen af vores EU-politik på mødet den 27.-28. august.

Lole Møller indledte og nævnte fire spor, vi skal arbejde med. 1: Den indholdsmæssige, ud af EU, hvordan vi arbejder med princippet om nej til den mindste forringelse, ja til den mindste forbedring i EU sammenhæng, hvordan vi styrker det internationale samarbejde, herunder venstrefløjssamarbejde, samt diskussionen om alternativer. 2: Selvstændig opstilling med valg af kandidater, uddannelse, valggrundlag. 3: Spørgsmålet om valgforbund. Og 4: Samarbejdet med Folkebevægelsen. En række medlemmer af Europapolitisk udvalg deltog i debatten.

I diskussionen tegnede der sig to klare positioner ift. opfattelsen af Brexit. Et markant flertal i hovedbestyrelsen og blandt de fremmødte udtrykte sig positivt om Brexit og gav udtryk for, at det er en kortslutning at sætte lighedstegn mellem national selvbestemmelse og nationalisme. Tværtimod er der intet demokrati uden national selvbestemmelse. Derfor skal vi erobre kampen om national selvbestemmelse. Det er arbejderklassen, der har brug for det. Selvom det i høj grad var UKIP og den britiske højrefløj, der udtrykte EU-modstanden, var det den engelske arbejderklasse, især i Midt- og Nordengland, der sikrede flertallet for Brexit. Som Sahra Wagenkneckt fra Die Linke udtrykte det: ”Brexit var de fattiges veto” mod EU og EU’s politik.

Med Brexit og udviklingen i Grækenland er EU ikke mere noget givet. EU er ikke bare det sikre. Det blev påpeget, at det ikke kun drejer sig om at diskutere politiske alternativer og internationalt samarbejde mellem nationer, men også i fagbevægelsen, på græsrodsniveau. Desuden er det vigtigt at udvikle økonomiske alternativer med vægt på mere lokal og bæredygtig økonomi.

Enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer og andre debatdeltagere lagde vægt på, at vurderingen af Brexit er afhængig af konteksten. De påpegede også det problematiske i højrefløjens dominans i Brexit-kampagnen og spurgte: Hvad er perspektivet i det danske udmeldelseskrav? Hvem styrker det? Fremmer det sammenbruddet i EU? Vi skal ikke være bange for forpligtende internationalt samarbejde eller for at afgive suverænitet. Vi har ikke noget alternativ.

Hovedbestyrelsesmødet havde en lang række andre emner på dagsordenen. Ikke mange markante beslutninger, men diskussioner om:

Efterårets protester (demonstrationer og protester mod kontakthjælpsloftet/225 timers-kravet, demonstrationer mod velfærdsnedskæringer mv.), hovedbestyrelsen og de ansatte, Enhedslistens økonomi, bevægelsesarbejde i Enhedslisten, folketingsvalgkamp, samt 30 timers arbejdsuge (hvor der nu ligger et omfattende debatoplæg).

Helge Bo Jensen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]