Gå til hovedindhold

Enhedslistens byrødder: Sådan bekæmper vi fattigreformerne

I størstedelen af landets byråd og borgerrepræsentationer sidder repræsentanter for Enhedslisten. De kan ikke forhindre regeringen i at vedtage vanvittige reformer, men de kan gøre konkrete ting for at mildne reformernes konsekvenser lokalt. Rød+Grøn har indhentet ideer fra tre kommuner.

Aalborg: Indsats mod 225 timers-regel

Per Clausen, kommunalbestyrelsesmedlem

Vi har det sidste halve år haft fokus på betydningen af integrationsydelse, konstanthjælpsloft og kravet om 225 timers arbejde og på, hvilke muligheder Aalborg Kommune har for at afbøde de værste af konsekvenserne.

Relativt tidligt fik vi på plads, at modtagerne af integrationsydelse i stedet for ferie skulle have aktiveringsfri i to uger. Begrundelsen var dels disse menneskers behov for, ligesom alle andre, at kunne holde fri sammen med deres børn, dels aktiveringsstedernes behov for at kunne afvikle ferie blandt medarbejderne. Vi er desuden blevet enige om, at kun i ekstraordinære tilfælde kan personer, der ellers ikke er erklæret jobparate, blive omfattet af kravet om 225 timers arbejde. Det sidste har medført, at Aalborg Kommune har påkaldt sig beskæftigelsesministerens opmærksomhed, fordi konsekvensen er, at relativt få af vores kontanthjælpsmodtagere bliver omfattet af 225 timers-reglen. De få, der gør, har Aalborg Kommune fokus på at hjælpe. Blandt andet forsøger man at få indarbejdet nogle timers arbejde med løn i praktikforløb og lignende.

København: Organiseret modstand
Ulrik Kohl, medlem af borgerrepræsentationen

6.000 københavnere står til at få skåret deres ydelser, og mange risikerer gå fra hus og hjem. Derfor holder Enhedslisten København åbent krisemøde på rådhuset i samarbejde med flere grupper af reformramte, bl.a. Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne. Sammen koordinerer vi modstand og demonstrerer klædt i sort mod fattigdomsreformerne.

I borgerrepræsentationen har Enhedslisten fremlagt 12 politiske forslag til at lette presset på de fattigste i byen. De tre første er allerede ved at blive til virkelighed: Bedre gældsrådgivning til folk med håbløs gæld, forebyggelse af udsættelser af fattige, som er bagud med huslejen, og etablering af omkring 100 miniboliger med husleje helt ned til 3.200 kr.

De øvrige forslag tæller forsøg med 30 timers arbejdsuge blandt kommunens asfaltarbejdere, fordi kortere arbejdstid vil give plads til flere på arbejdsmarkedet. Vi vil sænke huslejen i almene boliger ved at barbere varmeregningerne gennem klimarenoveringer. Vi vil skrue op for støtten til være- og sovesteder for de allerfattigste. Endelig vil vi oprette et korps af jobformidlere, som finder småjob til arbejdsløse, der rammes af 225 timers-reglen.

Brøndby: Faglighed, rådgivning og mad på bordet

Steen Andersen, kommunalbestyrelsesmedlem

Brøndby har den tvivlsomme ære at ligge som nr. 96 ud af 98 kommuner på det socioøkonomiske danmarkskort. Derfor er vores borgere mere end almindeligt sårbare over for de fattiggørende reformer. Vi har mange ufaglærte, mange nedslidte og en stor gruppe ældre kontanthjælpsmodtagere, som har været langt fra arbejdsmarkedet længe. Godt fire ud af fem af vores kontanthjælpsmodtagere er slet ikke jobparate.

Enhedslisten arbejder med tre typer nødhjælp: Politisk forsøger vi at kvalificere sagsbehandligen. Det er tydeligt for os, at regeringen ikke aner, hvem de reformramte mennesker er. Vi forsøger at få nuancer og socialfaglig viden ind i det kommunale arbejde, hvilket bl.a. har affødt en rapport om den kompleksitet, der præger unge ledige. Rådgivningsmæssigt påtager Enhedslistens byrod sig at være bisidder især i de langtrukne sager. Og på det helt materielle plan samarbejder vi med civilsamfundet om, hvordan vi kan sørge for hjælp med især fødevarer, så de reformramte kun skal finansiere de basale udgifter til husleje og energi.

Foto: Flickr/Matthew (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]