Gå til hovedindhold

En rå og beskidt klassekamp

”Det skal kunne betale sig at arbejde”, lyder det igen og igen. Imens må tusindvis af arbejdsløse, langtidssyge og mennesker med handicap se deres økonomi og liv blive smadret, for at de 10 procent rigeste kan blive forgyldt.

Finn Sørensen, arbejdsmarkedsordfører

Helle Thorning var slem. Hun videreførte VK-regeringens økonomiske politik ”i bredeste forstand”, deres dagpenge- og efterlønsreform – og mere til: grove forringelser af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp og nedregulering af overførselsindkomster.

Helle Thorning og Mette Frederiksen gjorde det til lov, at syge mennesker skal leve i årevis for kontanthjælpssats – eller helt uden forsørgelse. At de skal piskes ud i forløb, der piner den sidste dråbe energi ud af dem.

Dem, der troede, at det ikke kunne blive værre med den nye regering, måtte tro om: massiv fattiggørelse af tusindvis af mennesker gennem kontanthjælpsloft, 225 timers-regel og integrationsydelse. Det skal jo kunne betale sig at arbejde, messer den tidligere direktør for DA, nu beskæftigelsesminister, monotont.

Ingen dokumentation for effekt
Mens mennesker får revet deres tilværelse i stykker, venter vi stadig på dokumentation for, at der kommer flere i arbejde, når det bliver dyrere at blive arbejdsløs, syg eller handicappet. Den dokumentation får vi aldrig. De skiftende regeringer tror ikke engang selv på, at det virker.

Reformen af førtidspension og fleksjob forventes at give 4.700 flere i arbejde i 2020. Men forinden har ca. 10.000 færre fået tilkendt førtidspension – hvert eneste år!

I følge regeringen vil 30.000 blive ramt af kontanthjælpsloft og 225 timers regel, men kun 750 kommer i arbejde. 21.000 personer forventes at blive sat ned på integrationsydelse i 2016. På det grundlag forventer regeringen at få 400 flere i arbejde, når reformen er ”fuldt indfaset” i 2020.

Iskold omfordeling fra bund til top
Men hvis det ikke handler om at få flere i arbejde, hvad handler det så om? Det handler selvfølgelig om at spare penge. Reformen af førtidspension og fleksjob giver 1,9 mia. kr. i 2020, integrationsydelse og kontanthjælpsloft yderligere knapt en mia. kr. De penge er allerede brugt til skattelettelser i Thornings skattereform og i Lars Løkkes ”jobreform”.

Men det er også et spørgsmål om ”rimelighed”, siger beskæftigelsesministeren og hans eftersnakkere i DF.  Det er jo urimeligt, at den enlige mor, der sidder ved kassen i Netto hver dag, ikke har mere ud af det, end hendes arbejdsløse nabo. Men kassedamen bliver ikke rigere af, at hendes nabo bliver fattigere. Især ikke den dag, hun selv bliver arbejdsløs eller helt må kvitte arbejdsmarkedet, fordi hun er nedslidt.

Det er skam også for at vise respekt over for arbejdsmarkedets parter og deres overenskomstforhandlinger, siger beskæftigelsesministeren. Det offentlige må ikke ”overbyde” arbejdsgiverne, siger han. LO har kraftigt frabedt sig den form for respekt. For det er jo kun respekt for arbejdsgivernes forsøg på at holde lønningerne nede.

Reformerne tjener kun arbejdsgiverne
Og så er vi inde ved sagens kerne. Alle disse reformer – fra dagpenge- og efterlønsreform over førtidspension/fleksjob til integrationsydelse og kontanthjælpsloft/225 timers-regel – er hver især uundværlige led i skiftende regeringers bestræbelser på at ”øge arbejdsudbuddet”.

Det er sådan set ret enkelt: Hvis flere presses til at slås om de samme lavtlønsjob, så presses mindstelønnen tilsvarende nedad. Hvis alle, der er så heldige at have et arbejde, går i en evig skræk for at ryge ud, så får solidariteten trange vilkår og arbejdsgiverne kronede dage.

Bag alle fraserne om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, at vi ikke må ”parkere” syge mennesker på ”passiv forsørgelse”, gemmer sig et gammelkendt hæsligt fjæs: Rå og beskidt klassekamp fra oven. Vi bliver alle ramt. Derfor: En for alle og alle for en!

Foto: Andreas Bro

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]