Gå til hovedindhold

TTIP afføder danske demonstrationer

En bred koalition af partier, NGO’er og fagforeninger indkalder nu til demonstration mod to de store handelsaftaler TTIP og CETA. Det er ikke et sekund for tidligt.

Kenneth Haar

Forhandlingerne mellem EU og USA om en handelsaftale (TTIP) er efterhånden berygtede. Efter tre års lækager og debat, peger pilen på lavere standarder på en lang række områder fra fødevarestandarder til arbejdsmiljø. Aftalen vil føre til indførelsen af ”særdomstole”, som store amerikanske virksomheder kan bruge til at lægge sag an mod staten, hvis der tages en beslutning, som fører til lavere profit.

Selvom en færdig aftale med USA lader vente på sig, er kampen mod udemokratiske ”dereguleringsaftaler” blevet en hastesag. En aftale mellem EU og Canada (CETA) med samme indhold som TTIP, skal nemlig snart godkendes i Europa-Parlamentet og i medlemslandenes parlamenter.

Derfor indkalder en koalition af NGO’er, fagforeninger og partier – herunder Enhedslisten – til demonstration mod TTIP og CETA i København den 27. oktober.

Løbet er ikke kørt

CETA skal efter alt at dømme behandles i Europa-Parlamentet i december eller januar, og efterfølgende i de nationale parlamenter. Vedtages aftalen, vil både canadiske selskaber og amerikanske selskaber med datterselskaber i Canada kunne sagsøge EU og EU’s medlemslande gennem CETAs særdomstole. På den måde er CETA i sig selv en mini-udgave af TTIP og kan bane vejen for vedtagelsen af TTIP.

En vedtagelse afhænger meget af de europæiske socialdemokraters indstilling til handelsaftalerne, og deres holdning er på vippen. De danske socialdemokrater hører ikke til de mest kritiske røster, og i skrivende stund tyder alt på, at CETA vil gå glat igennem Folketinget. Også dansk LO har, i modsætning til de fleste andre faglige sammenslutninger i Europa, en meget positiv indstilling til aftalerne.

Men i de senere år er der efterhånden skabt en stærk, kritisk opinion mod TTIP, og der er endnu muligheder for at påvirke beslutningsprocessen. Derfor er der behov for et stærkt udtryk for en voksende modstand den 27. oktober.

Foto: Global justice (CC BY 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]