Gå til hovedindhold

Det betyder 2025-planen for Danmark

Hvad betyder Løkkes 2025-plan for dig, og hvad betyder den for Danmark? Rød+Grøn fører dig gennem planen og giver dig overblikket over, hvem der vinder og taber, hvis den bliver gennemført.

Lasse Nedergaard Mors, presse- og kommunikationsmedarbejder

 

Jobfradrag på op til 17.000 kroner

Hvem gavner det? Personer, der tjener over 150.000 kroner om året.

Hvad er problemet? Det koster 4,5 milliarder velfærdskroner og øger uligheden i Danmark.

Lavere topskat

Hvem gavner det? Personer, der tjener over 543.200 kroner om året.

Hvad er problemet? Det koster 3,5 milliarder velfærdskroner og øger uligheden i Danmark.

 

Jobpræmie til langtidsledige, der kommer i job

Hvem gavner det? Langtidsledige, der kommer i job.

Hvad er problemet? Man kan ikke få et job, hvis der ikke er noget job at finde. Enhedslisten vurderer, at jobpræmien er varm luft. Problemet er ikke, at det ikke kan betale sig at arbejde. Problemet er, at det ikke kan lade sig gøre at finde arbejde.

Ekstra fradrag til de riges pension

Hvem gavner det? Mennesker med en indkomst over 300.000 om året, der sparer mindst 7,75 procent af arbejdsindkomsten op til alderdommen. De får et ekstra fradrag.

Hvad er problemet? De rigeste får mulighed for større indtjening og en god alderdom, mens andre må slide sig igennem et arbejdsliv med alt for ringe vilkår og direkte over i sygesengen med en alt for lav folkepension.

20.000 kroners ekstra frikort til hjemløse

Hvem gavner det? De hjemløse og Venstres image.

Hvad er problemet? Endnu et billede på forestillingen om, at enhver er sin egen lykkes smed. I stedet for at hjælpe de hjemløse, vil man bede dem finde et arbejde. Men hvor er arbejdspladserne?

Loft over børnechecken

Jo flere børn, jo færre penge per barn om måneden. Det går ud over de familier, der i forvejen har det svært, og betyder færre fritidsaktiviteter og sommerferier.

Forlængelse af mindreregulering af de offentlige overførsler i 2024 og 2025

Overførslerne vokser i omtrent samme takt som forbrugerpriserne frem mod 2025. Tidligere fulgte overførslerne lønudviklingen.

En måned uden penge på lommen til dimittender

Nyuddannede kan ikke få dagpenge den første måned efter, de har afsluttet studiet. Hvilke penge skal de betale med for at få mad på bordet?

Rentefradraget sænkes med fem procentpoint

Reduktionen sker med et procentpoint om året i perioden 2021-2025.

Afskaffelse af den grønne check

Der fjernes ingen grønne afgifter, og tilmed skal skatteborgerne fremover også betale erhvervslivets bidrag til den grønne omstilling. Så familien Danmark skal nu betale dobbelt og mister kompensationen, som ellers er gået til de små indtægter.

Uddannelsestoget kører kun på førsteklasse i fremtiden

Lars Løkke vil indføre et SU-system, der ligner Norges. I Norge er gennemførselsprocenten på videregående uddannelser 59 procent. I Danmark er det tal lige nu 81. Alt peger på, at det kommer til at færre fra samfundets lavere klasser kommer til at gennemføre en videregående uddannelse. Lars Løkke kalder det nye system robust.

Udeboende studerende får 800 kroner mindre om måneden. Hjemmeboende får 20 procent mindre (den hjemmeboende SU er reguleret efter forældrenes indkomst).

Studerende kan låne 4.300 kroner om måneden. Det er 1.300 kroner mere end i dag. Og de kan tjene mere ved siden af SU’en hver måned. Studér mere, og arbejd mere, siger regeringen. Enhedslisten tvivler på idéen.

Studerende, der får børn under uddannelsen, får ekstra fødselsklip. Til gengæld vil regeringen fjerne det sjette SU-år og lægge det om til et lån.

Nedregulering af SU’en, så den kun følger forbrugerpriserne og ikke lønningerne.

En ringere pension og en ringere alderdom

Alle, som er født efter 1957, skal arbejde et halvt år mere til trods for, at mange er nedslidte på grund af hårdt fysisk arbejde.

Alle bliver desuden tvunget til at spare op til pension. Det betyder to procent lavere overførselsindkomster og lavere rådighedsbeløb for lønmodtagere.

Jo ældre du er, jo bedre bliver dine vilkår for at indbetale til din pension. På den måde vil regeringen forsøge at tvinge dig til at blive endnu længere på arbejdsmarkedet. Det går ud over dem, der er slidt ned, når de når pensionsalderen og derfor ikke kan arbejde længe nok til at drage fordel af ordningen.

Flygtninge skal bo ni tiendedele af tiden i Danmark fra de fylder 15 for at få fuld folkepension. En flygtning, der kommer til Danmark som 20-årig, kan altså først få fuld folkepension, når han eller hun er 70.

Foto: Venstre (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]