Gå til hovedindhold

Retning: Følg pengene, og du vil gennemskue Lars Løkkes vælgerbedrag

Når man skal vurdere en stor økonomisk plan som 2025-planen, er det en god idé at følge pengene. Hvem får mere, og hvem får mindre?

Svaret er klart, når det kommer til Løkkes plan. Der er tale om en markant omfordeling fra de fattigste borgere i Danmark til de rigeste. Det er et kæmpe vælgerbedrag, når Løkke forsøger at foregøgle danskerne, at 2025-planen primært tilgodeser de lavestlønnede. Det er helt modsat. Der er tale om en målrettet omfordeling fra dem, der har mindst, til dem, der har mest.  

De højeste indkomster får lempet topskatten med fem procentpoint på indkomster op til en million kr. For de personer, der tjener en million eller mere, er den årlige gave fra Løkke på over 20.000 kr. Hvis de samme rige personer også har indkomst fra aktier, har kapitalindkomst fra f.eks. udlejning eller renteindtægter, ja så vokser skattegevinsten.

Og så har vi slet ikke medtaget den rige elite, der tillige ejer virksomheder. De begunstiges af en række skatte- og afgiftsnedsættelser for erhvervslivet. Der er kronede dage på villavejene i Hellerup og Rungsted.

Til sammenligning vil de lavtlønnede maksimalt få en skattelettelse på godt 4.000 kr. Mange vil kun få ganske få hundrede kr. om året. Det er stadig de rige, som får de største gaver.

Der er heller intet nyt, når det kommer til, hvem der skal betale regningen for Løkkes mange velhavergaver. Arbejdsløse, syge og mennesker med handicap skal igen betale gennem endnu flere års nedregulering af deres indtægt. Den grønne check fjernes, hvilket betyder, at et pensionistægtepar vil miste op mod 3.000 kr. om året. Og så skal man huske, at en del af finansieringen af Løkkes skattesænkninger for de rige også er finansieret af den kulsorte kontanthjælpsreform. De studerende får skåret i deres SU og skal låne for at få tingene til at hænge sammen, og man kan blive ved.

Løkke taler om at fremtidssikre Danmark – men det her skaber kun et fattigere, mere ulige og mere utrygt samfund.

 

Pelle Dragsted

Finanspolitisk ordfører for Enhedslisten

Foto: Mark Knudsen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]