Gå til hovedindhold

Temaintro: Lever vi for at arbejde?

Engang spurgte man til slægtsnavne for at sætte sociale etiketter på folk. I dag spørger vi oftere til karrierer. Derfor er arbejde ikke kun et nødvendigt onde for at få råd til at leve efter fyraften. For mange er arbejde også lig med status, lig med at gøre en forskel, lig med at have noget at tale om med sin borddame ved familiefødselsdagen.

Sarah Glerup Kristensen, Rød+Grøn

”For mig er mit arbejde mere end bare lønnen. Det er en del af min identitet. Arbejdet med ældre medmennesker er vigtigt og meningsfuldt. Men midt i besparelser og sommerkaos med for få varme hænder er der dage, hvor de eneste grunde til at gå på arbejde er lønnen og hensynet til kollegaer, der skal løbe hurtigere, hvis jeg ikke kommer.”

- Maya Bruus, SOSU

”Mit arbejde som teatermenneske er tæt forbundet med min måde at være i verden på. Det, at kunne sætte sig i en andens sted, at kunne forestille sig at være i en anden situation end den, der er min, og derefter fremstille det, det er mit fags værktøjer. Siden Claus Hjort stillede krav om, at man skulle søge fire job om ugen også uden for eget fagområde, har jeg været heldig at finde ét som kirkesanger. Det giver mig rimelig fleksibilitet, så jeg alligevel kan fortsætte med mit teaterarbejde.”

- Lene Vestergård, dramatiker

”Jeg må nok sige, jeg først og fremmest arbejder for at leve. Dermed mener jeg, at min fritid betyder utrolig meget for mig. Samtidig har jeg en meget stærk drift imod at udrette noget, at se noget lykkes, at samarbejde med andre. Dette kan man også gøre i sin fritid, men hvis man ligefrem er så heldig, at man kan få penge for det, så er det jo to fluer med ét smæk. Så heldig har jeg faktisk næsten altid været.”

- Pernille Loumann, udviklingskonsulent i Center for Psykiatri og Handicap

Job og identitet flyder tit sammen. Dette budskab gik igen, da vi spurgte tre tilfældige partimedlemmer, om de lever for at arbejde, eller arbejder for at leve. Maya Bruus, der er SOSU, skriver det direkte. Hos dramatikeren Lene Vestergård er pointen implicit, når hun sætter lighedstegn mellem sit arbejde og selve sin måde at være i verden på. Selv hos udviklingskonsulent Pernille Loumann, der efter eget udsagn ”først og fremmest arbejder for at leve”, er jobbet samtidig forbundet med en drift imod at ”udrette noget”.

Men arbejde handler heller ikke kun om selvrealisering. Som SOSU oplever Maya, at besparelser tvinger hende og kollegerne til at løbe så hurtigt, at meningen med jobbet fortaber sig i travlheden. Lene finder dagpengesystemet dårligt gearet til teaterbranchen, hvor man ikke arbejder regelmæssigt og fra ni til fem. Hvis rammerne er forkerte, kan ellers meningsfuldt arbejde altså ende med at blive opslidende.

Rammerne for det gode arbejds- og fritidsliv

At sikre alle mennesker de bedste rammer for et meningsfyldt arbejdsliv og en rig fritid er en bunden politisk opgave. Disse rammer giver månedens tema nogle bud på.

I første halvdel ser vi udad og indkredser nogle af problemerne på det eksisterende arbejdsmarked. Der er mennesker, der brænder for at få en fod inden for på vores arbejdsmarked, f.eks. ledige nyuddannede akademikere – og så er der dem, der brænder ud, fordi de ikke får lov at skrue ned eller helt forlade det.

Hvordan vi sikrer, at hverken ledighed eller arbejde slider os op, er der delte meninger om. Et kontroversielt men ikke sjældent bud på venstrefløjen er borgerløn. Vi giver ordet til en tilhænger og en skeptiker.

Temaets anden halvdel ser på én gang indad og fremad. Hvad skal Enhedslistens politik for det gode arbejdsliv være? Det spørgsmål har gennem længere tid beskæftiget en arbejdsgruppe i partiet. Arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen fortæller om de foreløbige konklusioner, og så ser vi på nordiske erfaringer med en kortere arbejdsuge og udviklingen i arbejdstid.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]