Gå til hovedindhold

Tags

Sæt strøm til bilen og bussen

Danmark skal reducere sin CO2-udledning fra landbrug og transport med 39 procent i 2030. Mens skiftende regeringer forholder sig passivt, vil Enhedslisten sætte skub i elektrificeringen af biler og busser.

Karl Vogt-Nielsen, klima- og energipolitisk rådgiver

Enhedslisten har i årtier arbejdet for, at CO2-udledningen fra transporten reduceres. Men ingen regeringer har villet røre det med en ildtang af frygt for at få bilisterne i nakken. Tværtimod har de i stedet gjort det billigere at køre individuelt og løbende forringet og fordyret den kollektive trafik. Denne udvikling har været båret kraftigt frem af den kendsgerning, at staten tjener rigtig godt på afgifter ved øget privatbilisme og kørsel.

Nye CO2-mål

Den danske klimaindsats er underlagt EU, og hidtil har de danske CO2-reduktioner været knyttet til et såkaldt kvotebelagt område. Det omfatter energiproduktion som el og fjernvarme. Her er de danske CO2-besparelser især opnået gennem vindmølleudbygning og kombineret el- og fjernvarmeproduktion. Hvert land har et antal CO2-kvoter (forureningstilladelser), som de i princippet skal holde sig inden for eller kan handle med andre lande om.

Men transportens CO2-bidrag og klimagasser fra landbruget er ikke med her. De har sit eget system kaldet det ikke-kvotebelagte område. Her har Danmark været pålagt et krav om, at vi skulle reducere vores CO2 med 20 procent i 2020 i forhold til 2005. Måden det opgøres på indebærer imidlertid, at vi har kunnet ”spare op”. I praksis har det betydet, at Danmark i 2020 vil kunne indfri målet uden reelt at have nået det. Derfor har skiftende regeringen valgt ikke at gøre noget.

Men den leg går ikke længere. Det nye krav fra EU betyder, at vi i 2030 skal have reduceret med 39 procent, og nu har vi ikke længere nogen ”opsparing”. Den hidtidige passivitet slår således igen som en boomerang.

Nej tak til biobrændsler

På trafikområdet vil Enhedslisten – ud over vor hidtidige politik om bedre og billigere kollektive trafik, gods på skib og tog, bedre cyklistforhold og reduktion af pendlingstrafikken omkring de større byer – arbejde for, at transportmidler skal fungere med især el som drivkraft.

Vi står her over for andre kræfter, som ønsker at hælde biobrændsler i tanken, fordi disse på papiret opgøres som CO2-neutrale, hvilket selv EU erkender, at de ikke er. I dag iblandes benzin fem procent importerede biobrændsler, og kapitalinteresser forsøger at få statens opbakning til en dansk produktion baseret på biomasse.  Enhedslisten er imod, fordi biobrændsler har en række negative globale effekter, såsom øget global afskovning og stigende fødevarepriser og -kriser. Biobrændsler er ikke CO2-neutrale, og de koster samfundet dyrt.

Væk med afgift på elbiler

Enhedslisten arbejder i stedet for elektrificering, hvor energien er ren vedvarende energi fra vind og sol. Vi var af samme årsag imod indførelse af afgifter på elbiler, og vi presser partierne bag denne aftale for at få den ophævet igen.

Et andet oplagt indsatsområde er på kort sigt at elektrificere en del af de 7.000 rutebusser, der kører i Danmark. Konkret foreslår vi, at 30 procent af disse skal være elektrificerede i 2020. Forslaget indebærer krav til udbud af buskørsel og en statslig støtteordning, som sikrer, at billetpriserne ikke forøges som konsekvens af omlægningen til el.

Et hurtigt initiativ for elbusser vil endvidere kunne bidrage til et andet EU-krav, nemlig at 10 procent af energiforbruget til transport i 2020 skal opfyldes med vedvarende energi. Her kan omstillingen til elbusser klare halvdelen af det, der mangler.

For at sætte fokus på potentialer og barrierer er Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, vært for en elbuskonference på Christiansborg, i samarbejde med Dansk Energi, torsdag den 29. september.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]