Gå til hovedindhold

Til kamp for den kommunale velfærd

I foråret stablede Velfærdsalliancen demonstrationer på benene i hele 74 kommuner. Målet er et stop for nedskæringer i velfærden, og kampens næste etape finder sted 15. september. Rød+Grøn har talt med initiativtager Thomas Enghausen.

Jeppe Rohde, organisationsteamet

Jeg møder Thomas på hans kontor hos Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS), hvor han er formand for almenområdet. LFS var initiativtager til Velfærdsalliancen og spiller en nøglerolle i koordineringen af velfærdsprotester.

- I januar kontaktede vi en række andre fagforeninger i København, som vi tidligere har samarbejdet med. Der har været nedskæringer år efter år, og vi vidste, at det ville blive afgørende at være på forkant med økonomiforhandlingerne mellem kommunerne og regeringen, forklarer Thomas og fortsætter:

- En morgen mødtes vi så med de andre fagforeninger og havde en god snak. Det endte med, at vi stiftede Velfærdsalliancen og opfordrede folk i resten af landet til at tilslutte sig.

Lokal indsats giver mest

Alliancen satte sig et ambitiøst mål om velfærdsdemonstrationer i alle 98 kommuner. I stedet for at gå efter store, fælles aktioner i få byer, satsede alliancen på flest mulige lokale demonstrationer, forklarer Thomas.

- Det giver større medejerskab for borgere, organisationer og alle andre, når man arbejder lokalt. For der er selvsagt kortere til det lokale rådhus end til den nærmeste store by. Og det stod hurtigt klart, at der var stor opbakning til idéen om en landsdækkende aktionsdag. I nogle byer tog lokale fagforeninger eller partier teten, mens det andre steder var almindelige borgere.

Aktionsdagen endte som en stor succes at dømme efter de mange fantastiske tilbagemeldinger, Velfærdsalliancen har fået.

- Det er sejt med demonstrationer på Nykøbing Mors, Store Heddinge, Hadsund og mange andre steder, hvor man tænker: ”Hold da op, hvornår har der sidst været en demo der?”. Det vokser op nedefra og bygger på den lokale virkelighed, og det er vigtigt. For i København er vi truet på én måde, men problemstillingerne er måske anderledes i Køge eller på Bornholm. Det lokale rodfæste gør Velfærdsalliancen nærværende for borgerne og medarbejderne i den enkelte kommune.

Alle bidrag kan bruges

I dag er Velfærdsalliancen et landsdækkende initiativ med en national styregruppe, men der er stadig en masse praktisk arbejde, der skal gøres, og Thomas tager en del af slæbet.

- Jeg går til en frygteligt masse møder, prøver at holde styr på alle demonstrationer på landsplan og hjælper de lokale kræfter med lavpraktiske ting og sager. Hvis man kontakter Velfærdsalliancen, er det sandsynligvis mig, der svarer, siger han med et smil.

- LFS har prioriteret Velfærdsalliancen højt, og man kan vist godt sige, at vi har haft et travlt forår. Vi synes, det er det vigtigste initiativ i mange år, fordi det er så bredt. Vi tæller 130 forskellige foreninger, lige fra fagforeninger til brugerorganisationer til partiforeninger, som samles om ét mål: At bekæmpe de kommunale besparelser. Alle, der kan støtte op om det, er velkomne!

Alliancens brede giver plads til lokalt valg af fokus og aktiviteter, forklarer Thomas.

- På vores hjemmeside kan man downloade skabeloner til lokale løbesedler og plakater, men alle slags initiativer er velkomne. Der har været larmedemoer, flødebollemaskine, uddelinger foran stationer. Det vigtige er, at det er tilpasset lokale forhold, og at man har hjerte og lyst til at gøre en forskel. Så kan alle bidrag bruges. Det handler om at bruge de kompetencer, der er, og en markering 15. september kræver i bund og grund ikke andet end en ølkasse og en guitar.

Ny aktionsdag på programmet

Trods gentagne nedskæringer har der ikke været brede velfærdsprotester i årevis. Finanskrisen har smittet af på det offentlige område, hvor mange frygter at miste jobbet, og det dæmper lysten til at protestere eller strejke. Det må og skal der ændres på, mener Thomas, der kalder til selvransagelse hos de fagforeninger, der udeblev 12. maj.

- Jeg synes, det er dybt pinligt for fagforeningerne i de 24 kommuner, der ikke var med. De svigter deres medarbejdere og borgere ved ikke at bakke op om det her, siger han.

- Hvis vi skal stoppe nedskæringsspiralen, så er vi nødt til at få folk til at tro på, at vi sammen kan rykke. 12. maj har allerede vist, at vi faktisk kan presse politikerne! Vi fik omprioriteringsbidraget fjernet. I stedet fik vi et såkaldt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der også resulterer i nedskæringer, men trods alt ikke så omfattende, som der først var lagt op til.

Den sejr skal der bygges videre på den 15. september. Velfærdsalliancen har indkaldt til en ny landsdækkende aktionsdag på et tidspunkt, hvor mange kommuner stadig er i gang med at lægge budget.

- Vi har en fælles kamp på tværs af de forskellige lokale dagsordener, for vi kan stille samme spørgsmål til hvert af de lokale budgetter: Bliver der mere eller mindre velfærd, skal der afskediges medarbejdere eller ikke? Jeg tror personligt, at vi vil se nedskæringer over hele linjen de kommende år. Men selv hvis ens egen kommune holder skindet på næsen, er der grund til at vise solidaritet med andres, påpeger han.

- Og så er de politikere, der sidder derude, på valg lige om lidt. Velfærdsalliancen skal nok minde om, hvem der stemmer for nedskæringer, og hvem der ikke gør. Den enkelte kommune har jo en vis portion penge at rykke rundt på, og her er det afgørende at prioritere kernevelfærden.

Bliv aktiv i kampen

Den 15. september sætter ikke punktum for Velfærdsalliancen, for et langsigtet arbejde venter forude, spår Thomas.

- Lige nu mangler der ni milliarder, hvis man bare skal bevare det nuværende velfærdsniveau. Det bliver kun værre. Der lægges op til såkaldte administrative effektiviseringer, men opgaverne forsvinder jo ikke med de HK’ere, man fyrer. De ender bare i skødet på sygeplejersker og pædagoger i stedet for, som dermed får mindre tid til netop kernevelfærd på hospitaler, plejehjem, daginstitutioner og så videre.

Ikke desto mindre er Thomas optimistisk stemt.

- Lige nu er der hul igennem. I mange år har man ikke set noget med så meget opbakning og så drive. For mig at se er det endda kun begyndelsen, for vi skal brede kampen ud og gøre den meget større.

Det kræver, at flere melder sig som frivillige, og det er ganske enkelt gjort:

- Vil man være aktiv, så skal man gå ind på velfaerdsalliance.dk og se, om der sker noget i ens kommune. Hvis der gør, hiver man fat i den lokale kontaktperson og spørger, hvad man kan hjælpe med. Hvis der ikke er planlagt noget, så kontakter man Velfærdsalliancen og får støtte til selv at tage de første skridt. Vi hjælper gerne med en drejebog, så det er muligt at få en demonstration op at stå i løbet af et par uger.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Demodag i september

Den 15. september er der endnu en gang velfærdsdemonstrationer i hele landet. Se listen over anmeldte demonstrationer på velfaerdsalliance.dk. Her kan du også se, hvordan du kan arrangere en demonstration i din egen kommune eller bidrage på anden vis. Her findes også skabeloner til lokale materialer og meget mere.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]