Gå til hovedindhold

Miraklet i Gellerup

En målrettet indsats i boligblokkene i Aarhus gav Enhedslisten markant fremgang ved seneste folketingsvalg.

Nikolaj Villumsen, medlem af Folketinget, valgt i Aarhus

Under valgkampen sidste år gennemførte Enhedslisten en særlig valgkampsindsats i en række udsatte boligområder i Aarhus. Den traditionelle husstandsomdeling til postkasserne blev suppleret ved, at der blev ringet på dørklokkerne og opsat plakater i opgangene. Indsatsen blev lavet på baggrund af erfaringerne fra en større undersøgelse om valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2014 af Kasper Møller Hansen, der er professor på Københavns Universitet. Undersøgelsen påviste klart en lav valgdeltagelse i udsatte boligområder men slog også fast, at det med målrettede indsatser kan lykkes at hæve stemmeprocenten.

Fra dør til dør

Enhedslisten brugte denne undersøgelse som udgangspunkt for indsatsen i en række boligområder i Aarhus Vest og Nord. Helt konkret blev der under valgkampen ringet på dørene i Gellerup, Trillegården, Bispehaven, Åbyhøjgård og en række andre udsatte boligområder i Aarhus. Her gik medlemmer af Enhedslisten fra dør til dør og opfordrede til at stemme på valgdagen og afleverede den generelle valgfolder sammen med en lokalfolder fra Enhedslisten. Da der er tale om områder med mange beboere af anden etnisk herkomst end dansk, blev der sørget for, at der så vidt muligt deltog medlemmer, der kunne tale arabisk, tyrkisk og kurdisk. Yderligere blev der opsat plakater i opgangene, der gav adresse og vejvisning til det lokale stemmested samt en opfordring til at bruge valgdagen til at styrke Enhedslisten.

Valgdeltagelsen skal op

Denne opfordring valgte mange at følge. I de fire valgsteder, hvor vælgerne fra de udvalgte boligområder stemte, gik Enhedslisten frem og blev valgstedernes næststørste parti.

Ikke mindst lykkedes det Enhedslisten at slå massivt igennem i Gellerup, hvor vi fik 25,6 procent af stemmerne og en fremgang på 11,7 procent. Dette flotte resultat byggede ikke alene på indsatsen i valgkampen, men også på det forgående års arbejde, hvor der fra både kandidater og medlemmer var blevet arbejdet med at knytte gode kontakter til de mange lokale foreninger i området, der på den baggrund aktivt støttede op om Enhedslisten i valgkampen.

Mens det lykkedes at styrke Enhedslisten markant i de udvalgte områder, lykkedes det dog ikke at hæve stemmeprocenten. Som i mange andre udsatte boligområder faldt valgdeltagelsen i Gellerupparken fra 76 procent i 2011 til 64 procent ved valget i 2015. Men måske den havde været endnu lavere uden Enhedslistens målrettede indsats.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Fremgang i boligblokkene

Valgsteder, hvor Enhedslisten blev det næststørste parti i Østjylland ved seneste folketingsvalg. I parentes er det område, hvor vi gjorde en særlig indsats i valgkredsen:

Globus 1 (Gellerup): 25,6 procent – fremgang på 11,7 procentpoint.

Hasle Skole (Bispehaven), 12,1 procent – fremgang på 2,1 procentpoint.

Center 10 (Frydenlund/Trillegården): 14,2 procent – fremgang på 1,6 procentpoint.

Åby skole (Åbyhøjgaard): 12,4 procent – fremgang på 0,7 procentpoint.

Vejlby-Risskov Hallen: 12,7 procent – fremgang på 1,2 procentpoint. Her blev der ikke ydet en særlig indsats ud over husstandsomdeling.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]