Gå til hovedindhold

Hvad mener Enhedslisten om boligpolitik?

Ordentlige boliger til alle.

Enhedslisten mener, at det er en grundlæggende ret, at der er gode og ordentlige boliger til alle. Og det skal være boliger, som er til at betale for almindelige mennesker. Boligpolitikken skal tage udgangspunkt i, at alle skal have et reelt valg.

Flere almene boliger.

Der er behov for flere almene boliger - ikke færre. Derfor er det vanvid at sælge de almene boliger. Det er en provokation mod alle socialt ansvarlige borgere og et kynisk anslag mod den dårligst stillede del af befolkningen.

Boliggevinst skal beskattes.

I forhold til det private boligmarked vil Enhedslisten afskaffe rentefradraget og afskaffe skattenedsættelserne for husejere. Husejerne har oplevet store værdistigninger - uden at blive beskattet. Enhedslisten mener, at de arbejdsfri indtægter på boligmarkedet skal beskattes. Men vi ønsker ikke at ramme almindelige boligejere, der blot bruger deres bolig til at bo i. Vi mener, at beskatningen skal ramme selve gevinsten, når den realiseres.

Hjælp til nødstedte familier.

Samtidig ønsker vi at sikre de familier, der pga. den økonomiske udvikling tvinges ud i tvangsauktion. Vi foreslår, at staten opkøber boliger på tvangsauktion til en krone over højeste bud og i stedet udlejer boligen til de nødstedte familier, så de har mulighed for at blive boende i boligen.

Emner

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]