Gå til hovedindhold

Enhedslisten støtter den sudanske befolknings kamp for civilt styre og demokrati

Vi har med stolthed fulgt den samlede oppositions kamp mod diktatur og undertrykkelse i Sudans økonomiske og politiske krise. Den har ikke blot rejst traditionelle økonomiske og sociale krav som svar på regimets mangeårige neoliberalistiske politik med nedskæringer af offentlige ydelser, privatiseringer og prisstigninger på basisvarer. Den har stået i spidsen for en magtfuld mobilisering af menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, kulturel frihed, lighed og et fuldt demokratisk styre. Det gamle magtapparat har ikke skyet nogen midler i forsøget på at stoppe massebevægelsen.

Gennem fagforeninger og lokale komiteens massemobiliseringer og selvorganisering i hele Sudan er det det indtil nu lykkedes at modstå militærets og de reaktionære arabiske regeringers pres.

Vi fordømmer på det kraftigste det sudanske undertrykkelsesapparats voldelige metoder, særligt massakren på den store sit-in den 3. juni, der er en fortsættelse af diktaturets tilgang til utilfredse borgere: nedskydning og drap på hundredevis af demonstranter, tusinder såret, massevoldtægter og fængslingen af og mord på aktivister.

Fredag den 5. juli annoncerede det militære overgangsråd og organisationer fra blandt andet FFC (Alliancen for Frihed og Forandring) en aftale om overgangen til fuldt civilt styre. Det skete med medvirken af den etiopiske regering og den Afrikanske Union.

Enhedslisten betragter dette spæde første skridt til civilt styre som et løfte om ophør af vold som løsning af den politiske krise i Sudan. I den egenskab hilser vi det velkommen. I betragtning af militærstyrets hidtidige vaklen, tøven og brudte løfter, vil Enhedslisten følge udviklingen nøje.

Om alle politiske fanger frigives betingelsesløst

Om den uvildige undersøgelse af de omfattende krænkelser menneskerettighederne gennemføres og forbliver uvildig med internationale deltagelse som garant herfor.

Om de skyldige stilles for en domstol i en fair og gennemsigtig retssag og at de anklagede suspenderes fra deres civile eller millitære poster.

Om internettet åbnes.

Om de sudanske enheder trækkes ud af Yemen.

Om forsamlings- forenings- og ytringsfriheden respekteres og milits-, militær- og sikkerhedsstyrkerne trækkes tilbage til deres forlægninger

Enhedslisten støtter fuldt ud kravet om civilt styre, herunder også at politi og militær bringes under fuld demokratisk kontrol.

Før dette er sket, kan vi kun opfordre det internationale samfund til årvågenhed.

Enhedslisten opfordrer til at støtte det solidaritetsarbejde, som er under opbygning i Danmark. Dette arbejde sigter imod at styrke civilsamfundet med styrkelse af fagforeninger, kvindeorganisationer og lokal selvorganisering. Disse organisationer er befolkningens værn mod vold og kan sikre en demokratisk samfundsudvikling.

Det gælder selvfølgelig Enhedslisten som organisation, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi opfordrer FH og Akademikerne og alle faglige organisationer til at støtte op. Vi opfordrer til, at de kontakter deres modsvarende organisationer i Sudan og informerer deres medlemmer om udviklingen.

Vi opfordrer regeringen og danske myndigheder til, at alt samarbejde med sudanske myndigheder granskes i forhold til, om det fremmer vejen til civilt styre og demokrati, især gælder det EUs samarbejde med Rapid Support Forces, som spillede en markant rolle i massakren den 3. juni.

For alle der vil have en verden, hvor ingen behøver at flygte , er det nødvendigt med en stærk og principiel støtte til denne kamp for demokrati og menneskerettigheder.

Enhedslisten vil støtte de uafhængige faglige organisationer, kvindeorganisationer og lokale komiteer, indtil de får indfriet deres mål om fred, frihed og demokrati.

 

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg juli 2019

Mandag, 5. august 2019 - 10:58

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]