Gå til hovedindhold

Flere ungdomsboliger til studerende

Det er efterhånden blevet en fast tradition, at medierne hvert år i august bringer historier om hundredevis af uddannelsessøgende, der ikke kan finde boliger i studiebyerne. Mangel på boliger og et stigende prisniveau i boligudlejningen er med til at presse de studerendes økonomi til det yderste. Imidlertid har børn af forældre, som har råd til at lave forældrekøb, lettere adgang til boligmarkedet i studiebyerne. Forældrekøb favoriseres gennem muligheden for en højere fradragsret for bl.a. renteudgifter, som koster statskassen tabte skatteindtægter for millioner.

Som svar på problemerne i studiebyerne foreslår Enhedslisten nu tre tiltag:

  • Økonomisk støtte til flere almene ungdomsboliger i studiebyerne og fjerne barrierer for midlertidige ungdomsboliger
  • Finansieret ved afskaffelsen af skattefordele ved forældrekøb – giver sparede skatteudgifter
  • Igangsætte arbejdet med en langsigtet plan for området

Det er endnu usikkert hvad en afskaffelse af skattefordelene ved forældrekøb kan indbringe. Men Enhedslisten skønner pba. tidligere opgørelser, at der kan være tale om et trecifret millionbeløb.[i] Det skal ifølge boligordfører, Søren Egge Rasmussen i stedet komme alle unge og uddannelsessøgende til gavn.

Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten, udtaler:

  • - Vi har brug for flere ungdomsboliger på både kort og lang sigt. På kort sigt skal vi se på reglerne for midlertidige boliger, ligesom vi skal ommærke flere almene boliger til ungdomsboliger. På lang sigt skal vi bygge mange flere boliger til de unge. For det er så afgørende, at vores studerende har et sted at bo.
  •  
  • - Vi vil afskaffe skattefordelene ved forældrekøb og bruge pengene på flere almene ungdomsboliger. Offentlige kroner skal ikke gå til skattefordele for børn af velstående forældre. I stedet skal pengene bruges på at øge ligheden på boligmarkedet for de unge, og skabe flere boliger i de større byer, hvor boligmarkedet er presset.
  •  
  • - Regeringens manglende prioritering af boligområdet er en skandale. Regeringen har ingen svar på den enormt svære situation, som mange unge befinder sig i, når de skal flytte til studiebyerne. Boligministeriet er et appendiks til udlændingepolitikken og der kommer ingen initiativer for at skaffe flere boliger.
 

[i] Jf. skatteministerens svar på spørgsmål nr. 269 (alm. del) af 20. marts 2006. http://www.ft.dk/samling/20051/almdel/sau/spm/269/svar/244572/267235.pdf

 

Læs baggrundsnotat og boligordførerens brev til ministeren.

Fredag, 9. september 2016 - 9:15

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]